Najważniejsze informacje

YsOP 24 Madrid
annual meeting of the younger sisters

February 10-12, 2024

The younger sisters of Europe held their annual meeting in Madrid. They had inspiring lectures about the founding history of their congregations and the social and justice work of the dominican order in general and the special position the Dominican sisters have in social and justice work nowadays, being both on ground level and in positions where they can influence governments. The young sisters talked about their needs and wants and worked in preparation of the world meeting of the superiors in 2025 to come to proposals for the younger generation of Europe. For that to be really worked out there will be a week of meeting from 19-25 August 2024 in Caleruega. From every continent 10 young sisters are elected to come together and work on the birth-soil of saint Dominic on the proposals for their young sisters. We also elected this weekend 10 of our group for this task. The third day of our meeting we got on the bus and visited Caleruega, for most of us it was the first time to be there, to see the tower where Dominic lived, to visit the monastery of the nuns, and to pray at and drink from the well that sprung where our founder was born. 

Sr. Sabine Schratz’s lecture learned us that to become a Dominican congregation takes several steps: first you become a community, sometimes because there is an initiative from a foundress, at other times because there was already an earlier community that founds a new one at another place. Then the approval of the local bishop follows. Then must follow the affiliation to the Dominican Order by the Master.

Fr. Xavier Jomez spoke to us about the Salamanca Process, which reminded us of the fact that while the terminology of “human rights” is relatively recent, there is a growing consciousness in the Church that the focus on human rights touches and unifies every aspect of our work to respect and defend the inherent dignity and freedom of each and every person which is at the heart of the Good News that Jesus, the Incarnate Word, came to preach.

Sr. Pilar del Barrio took over the presentation of sr. Philomena Benedict, who is the promotor of Justice and Peace Europe. Sr. Philomena is eager to set up a network of sisters that are working on ground level that could provide her with the information necessary to report to the governments that can make a change. The OP family is fighting the international companies in environmental work, aboriginal rights, promoting the rights of women in many countries. Prison rights, Migrants, trafficking, religious freedom, militarising etc. And we are also present at the UN.

Sr. Pilar also led the Sunday, that was prepared by sr. Kerstin-Marie Berretz. The sisters were invited to listen to all the answers to the questionnaire, that we filled in earlier. So we could see together with the H. Spirit what would be the future. The young sisters have brought up several of their needs and wants: The focus of the proposals written in Caleruega in August will be 1)on the wish of the younger sister for an intercongregational study house somewhere in Europe, which could entail having a promotor of Dominican life, 2) a place where sisters can meet and have days of study or retreats together, and 3) a means to create a safer place or way for communication between younger sisters and their superiors to be able to express their needs and sometimes even sufferings. 

historia, tradycja i duchowość
zakonu dominikanów
kurs dla nowicjuszek i sióstr po ślubach czasowych

10-15 listopada 2023 r.

Instytut Historyczny Zakonu Kaznodziejskiego, we współpracy z Siostrami Dominikankami Europa, był gospodarzem kursu formacyjnego "Historia, Tradycja i Duchowość Zakonu Dominikańskiego" dla nowicjuszek i młodszych profesek w dniach 10-15 września.th listopada 2023 roku w Rzymie. Konferencja była klasyczną dominikańską równowagą studiów, modlitwy i wspólnoty, w której uczestniczyły dwadzieścia trzy siostry z ośmiu krajów i dziewięciu zgromadzeń. TSiostry Dominikanki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zaoferowały nam ciepłą gościnę w swojej rezydencji w Rzymie. Stopniowe przybycie sióstr w piątkowe popołudnie przyniosło crescendo młodości i entuzjazmu do rezydencji, gdy zaczęliśmy się spotykać, witać i jeść we włoskim stylu!

Konferencja została oficjalnie rozpoczęta wykładem o. Augustina Laffaya OP, archiwisty generalnego Zakonu Kaznodziejskiego i członka Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, na temat naszego ojca założyciela, św. O. Laffay ożywił dynamiczną i żywą osobowość św. Dominika, radykalność jego wezwania do stania się "innym" rodzajem zakonnika i podkreślił uniwersalną potrzebę misji głoszenia Ewangelii. Następnie o. Paul Murray OP, irlandzki dominikanin, znany uczony i nauczyciel duchowy, wygłosił wykład na temat naszej "dominikańskiej tożsamości". Przypomniano nam, że nasza tożsamość jest przede wszystkim wezwaniem do radosnego współczucia wobec wszystkich ludzi, co stanowi istotę głoszenia "Dobrej Nowiny" Jezusa Chrystusa.

Pierwszy wieczór zakończyłyśmy wspólną modlitwą Nieszporów. Nasze zgromadzenie sióstr uosabiało językową i kulturową różnorodność Europy, a my uhonorowałyśmy naszą odmienność, odmawiając fragmenty tekstu w naszych ojczystych językach, na przemian śpiewając i mówiąc. Modlitwa ta była poruszającym świadectwem tego, że Pan przyciąga do siebie wszystkich ludzi (J 12,32) i ustanawia jedność w różnorodności. Jest to z pewnością kolejna wielka siła naszego Zakonu - jesteśmy potężnym świadectwem w pluralistycznej Europie. Wieczór oferował opcjonalną, nieformalną rekreację dla wszystkich sióstr - otwarte zaproszenie każdego wieczoru naszego kursu - i był okazją do budowania więzi między nami.

Spotkaliśmy się ponownie w sobotni poranek, najbardziej intensywny dzień kursu. Poranek rozpoczął się od wykładu Marty Pozzi, doktorantki na Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie, na temat "Dominikańscy święci i błogosławieni w historii sztuki: Aspekty ikonograficzne". Pośród bogactwa kulturowego Rzymu, znaczenie sztuki religijnej jest często tracone z powodu naszego "analfabetyzmu artystycznego". Wykład ten był zatem doskonałą okazją, aby dowiedzieć się, jak "czytać" symbolikę artystyczną, aby wyostrzyć nasze kontemplacyjne spojrzenie na skarby i prawdy ukryte w kulturze europejskiej oraz głębiej zastanowić się nad czcigodnymi siostrami i braćmi naszej tradycji hagiograficznej zilustrowanymi w sztuce.

Następnie s. Sabine Schratz, członkini Instytutu Historycznego i siostra z Kongregacji Cabra w Irlandii, wygłosiła wykład na temat "Kontekstu założycielskiego Kongregacji Sióstr Dominikanek w XIX wieku". Wyjątkowość, wielkoduszność i wytrwałość naszych sióstr dominikanek objawiły się, gdy usłyszeliśmy o różnych duchowych impulsach, które zainspirowały i różnych kontekstach historycznych, które stanowiły podstawę wielu dominikańskich zgromadzeń w Europie. W sali panowała wielka energia, ponieważ wiele z wymienionych Zgromadzeń było reprezentowanych przez siostry na spotkaniu, a heroizm wielu naszych "matek w wierze" nadal żyje w nas i przez nas, gdy z nadzieją patrzymy w przyszłość. Podkreślono, że chociaż jesteśmy doskonałymi "wykonawcami słowa" (Jk 1:22), często nie jesteśmy "rejestratorami" tego, co robimy! Znaczenie prowadzenia archiwów - historii głoszenia Dobrej Nowiny i sposobu, w jaki przekazujemy dobrą nowinę o naszym Zgromadzeniu z pokolenia na pokolenie - jest czymś, na co musimy zwrócić większą uwagę w naszych społecznościach.

Po obiedzie wysłuchaliśmy dwóch wykładów prof. Alessandry Bartolomei Romagnoli, profesor na Wydziale Historii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu. Pierwszy wykład dotyczył "Świętości i dominikańskiej mistyczki", a drugi "Kościoła i proroctwa u św. Katarzyny ze Sieny". Wykłady te umiejscowiły nasze dominikańskie święte jako kobiety, które połączyły osobistą zażyłość z Chrystusem z żarliwą troską o Jego Ciało, Kościół. Z pewnością nasze mistyczki były "sługami synodalnymi" na długo przed rozpoczęciem naszego obecnego procesu synodalnego.

W niedzielę z wielką radością świętowaliśmy Zmartwychwstanie Pańskie Mszą Świętą w Bazylice Świętego Piotra, a następnie papieskim Aniołem Pańskim i apostolskim błogosławieństwem na placu Świętego Piotra. To był przywilej uczestniczyć w Eucharystii - źródle i szczycie naszego życia - w sercu Kościoła. Prawdziwa okazja do "dziękczynienia"! Popołudnie upłynęło na prawdziwej uczcie i wspólnocie, zanim siostry wyruszyły na zwiedzanie miasta - lub na szabatowy odpoczynek!

Kurs rozpoczął się w poniedziałek od Jutrzni, Mszy św. i zwiedzania bazyliki Santa Maria Sopra Minerva z o. Christianem Steinerem OP. Bazylika ta ma szczególny status jako miejsce przechowywania większości ciała św. Katarzyny ze Sieny, patronki wielu naszych zgromadzeń. Było to wzruszające spotkanie dla wielu naszych sióstr. Niech nasza siostra św. Katarzyna da nam podwójny udział w swoim duchu!

 

 

Następnie odwiedziłyśmy wielki ośrodek dominikańskiego życia intelektualnego, Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu, gdzie zostałyśmy ciepło przyjęte przez o. Dominika Jurczaka OP, dziekana Wydziału Teologicznego. O. Dominik podkreślił, że uniwersytet wita siostry dominikanki z otwartymi ramionami i z niecierpliwością oczekuje na przyjęcie kolejnych sióstr w odpowiednim czasie, aby można było w pełni wykorzystać witalność rodziny dominikańskiej.

 

 

 

 

 

Wizyta w Angelicum utorowała drogę do pierwszej z naszych popołudniowych prelekcji, tej wygłoszonej przez o. Viliama Stefana Doci OP na temat "Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu". Wspaniała tradycja intelektualna Zakonu została zgłębiona i przypomniała nam o potrzebie "uczynienia wiary zrozumiałą" dla niewierzącej, sceptycznej i religijnie pluralistycznej populacji Europy. Bóg dał Zakonowi wielki dar i odpowiedzialność za kultywowanie "inteligentnej wiary" i nie możemy być leniwymi szafarzami naszych talentów. Drugie wystąpienie, wygłoszone przez o. Orlando Ruedę Acevedo OP na temat "Przepowiadanie przez sztukę", miało inny kierunek. Przedstawił on kontrastujące, ale uzupełniające się medium głoszenia. Jesteśmy wezwani do bycia "logocentrycznymi" (skoncentrowanymi na Chrystusie), ale niekoniecznie "logocentrycznymi" (skoncentrowanymi na słowie i języku). Sztuki wizualne i słuchowe mają cenny wkład w ewangelizację. Ostatecznie, niezależnie od tego, jakich form komunikacji używamy, mamy być zawsze kreatywni w naszym przedstawianiu Ewangelii! Obie prelekcje były zachętą do wykorzystania wszelkich darów, jakie Bóg daje nam dla dobra naszej misji i do uznania, że tam, gdzie nam brakuje, nasze siostry mogą być bogate. To też jest dar! Radujmy się i dziękujmy za naszą różnorodność. Taka jest chwała Ciała Chrystusa pracującego razem w harmonii.

We wtorek mieliśmy okazję wysłuchać wykładu s. Helen Alford, członkini Sióstr Dominikanek św. Katarzyny ze Sieny z Newcastle Natal, dziekana nauk społecznych na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu i przewodniczącej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, na temat "Tradycji sprawiedliwości i pokoju w Zakonie". Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej jest konstytutywne dla naszego Zakonu i stanowi integralną część naszej misji ewangelizacyjnej. Jest to obszar, w którym nasze studia mają potencjał o wielkiej wartości praktycznej, ponieważ możemy zastosować nasz umysł do analizy niesprawiedliwości strukturalnych i ich kwestionowania, a także "wkładać nasze pieniądze tam, gdzie są nasze usta" i wykonywać pracę oddolną w terenie.

Możliwość realizacji obu tych wymiarów ożywiła dyskusja panelowa z udziałem promotora sprawiedliwości i pokoju w Zakonie, o. Aniediego Okure OP, oraz s. Margaret Mayce OP, którzy podzielili się swoim doświadczeniem pracy w ONZ w Nowym Jorku i Genewie. S. Philomena Benedict Le Gall OP, Promotorka Sprawiedliwości i Pokoju DSE, przedstawiła nam aktualne zaangażowanie Zakonu w międzynarodową sprawiedliwość i zaoferowała informacje, zachętę i wsparcie w pielęgnowaniu naszej własnej oddolnej pracy na rzecz Ewangelii społecznej.

Zrozumienie międzynarodowej sieci Zakonu było kontynuowane po południu, kiedy odwiedziliśmy o. Gerarda Timonera III OP, Mistrza Zakonu Kaznodziejskiego w Bazylice Santa Sabina. Byliśmy bardzo wdzięczni Mistrzowi za jego hojność w spotkaniu z nami i przyjęcie nas jako członków rodziny dominikańskiej. To "rodzinne uczucie" zostało wzmocnione przez krótkie przemówienie br. Cristobala Torresa Iglesiasa OP, nowego Promotora Generalnego ds. Świeckich, który przedstawił przegląd wspólnot świeckich i grup braterskich na całym świecie. Przyszłość naszej rodziny rysuje się w jasnych barwach!

Na koniec wysłuchaliśmy s. Margaret Mayce OP, międzynarodowej koordynatorki Dominican Sisters International Commission (DSIC) oraz s. Pilar del Barrio OP, europejskiej koordynatorki Dominican Sisters International (DSE). Ten czas był okazją dla s. Margaret i Pilar przedstawiły nam DSIC i DSE, z którymi nasza współpraca jako młodych sióstr jest ważna i ceniona.

Tydzień, który spędziliśmy razem, dał nam wspaniały przykład korzyści i możliwości, jakie dają te sieci. Kurs oficjalnie zakończył się Mszą Świętą w Santa Sabina i posiłkiem, dzieleniem wspólnoty stołu w słowie, sakramencie i obecności, przed wyjazdem następnego ranka.

Zaprawdę, był to czas "pełen łaski i prawdy"! (J 1:14).

Sr Rose Rolling OP

Siostry dominikanki 50+ spotkanie 2023 r.

April 14-16, 2023

During the weekend of April 14th – 16th W weekend 14-16 kwietnia 2023 r. odbyły się warsztaty online zorganizowane przez DSE dla Sióstr, które mają więcej niż 20 lat profesji i ogólnie 50+ lat. Pandemia ostatnich lat dała nam możliwość spotkania online, więc było to już trzecie podobne wydarzenie. Warsztaty te starają się zaoferować przestrzeń do refleksji i spotkania Sióstr Dominikanek życia apostolskiego w Europie. Przez lata zaangażowane siostry chciały kontynuować tkanie wzoru, z nićmi wzajemnego poznania i tworzenia komunii, poza granicami każdego kraju, zgromadzenia, języka czy wieku. Jest to okazja dla sióstr z wielu Zgromadzeń i języków, by dzielić się naszym wspólnym charyzmatem jako kobiet głoszących prawdę.

W tym roku 57 Sióstr z 11 krajów i 16 Zgromadzeń - posługujących się różnymi językami - zebrało się z pomocą tłumaczy, by wysłuchać wystąpień Pani Silvy Barra, która podzieliła się tak wiele ze swojej rozległej wiedzy o mistykach nadreńskich. 

Sylvia zachęcała każdego do spojrzenia głęboko w siebie i tak jak robili to mistycy, do puszczenia wszystkiego i po prostu pozwolenia Bogu "być" w nas. Osobiście, jeden szczególny cytat z Meistera Eckhardta podsumował tak wiele z tego weekendu: "Bóg jest w domu w nas, ale my jesteśmy za granicą". Wyzwaniem tego weekendu było poświęcenie czasu na to, aby pozwolić Bogu być Bogiem w nas. Różnorodność ludzi i języków obecnych w ten weekend reprezentowała mozaikę, jaką jest Europa i zaprasza nas do pokonywania wszelkich barier i budowania jedności w różnorodności. Jesteśmy zachęcani do podjęcia wysiłku, aby dostosować nasze tempo życia i być bardziej refleksyjnymi, aby słuchać uważnie innych i szukać sposobów, w jaki możemy się wzajemnie ubogacać. 

YSOP 2023

February 24-26, 2023

43 młode siostry dominikanki z 13 krajów Europy zapisały się na spotkanie YSOP 2023 w Rzymie. Celem weekendu było skupienie się na pytaniu, jakiej drogi Bóg oczekuje od sióstr dominikanek w Europie. Po tych wszystkich latach, kiedy nie mogłyśmy się spotkać osobiście z powodu pandemii COVID, bardzo miło było spotkać się teraz. Podczas weekendu zatem poznawanie się, zawieranie przyjaźni i nawiązywanie kontaktów było ważną częścią programu. 

To zgromadzenie będzie również dotyczyło tworzenia planów. W 2025 roku odbędzie się kolejne duże zgromadzenie dla wszystkich przełożonych generalnych, na całym świecie. Jako wstęp do tego zgromadzenia generalnego, w 2024 roku zostanie zorganizowane zgromadzenie dla sióstr młodszych. Zamiarem jest, aby na to zgromadzenie zostało wydelegowanych 10 młodszych sióstr z każdego kontynentu. Spotkanie YSOP w ten weekend może być postrzegane jako europejski początek tego zgromadzenia w 2024 roku. 

Weekend miał dwóch głównych prelegentów. Sr Teresa Hieslmayer pracowała nad tematem Indywidualność i wspólnota. Sr. Ino Rincon wprowadziła grupę w temat dobrej komunikacji i budowania wspólnoty.

You can download the report from Sr. Marga by clicking here: English

Wnioski były takie, by skupić się na komunikacji między siostrami europejskimi, może nawet na promotorze komunikacji. Jest też życzenie, by powstał promotor życia dominikańskiego w Europie. Innym ważnym punktem jest potrzeba nauczenia się angielskiego jako wspólnego języka i może dwóch innych języków, by wspomóc naszą komunikację. Jako nasz główny wspólny projekt Sprawiedliwość i Pokój siostry wybrały pomoc uchodźcom z wojny na Ukrainie. Siostry chciałyby zobaczyć dom studiów dla sióstr dominikanek w Europie, może w Rzymie. 

Po spotkaniu nastąpiła wizyta w Santa Sabina, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii. Po krótkim zwiedzaniu kościoła zostaliśmy powitani przez magistra generalnego br. Gerarda Timonera. Po wizycie w celi Dominika, gdzie magister udzielił nam dominikańskiego błogosławieństwa, nastąpiło również krótkie zwiedzanie Santa Sabina. 

UPDATE FROM RIGA

Letter from Sr. Hanna, 22 Sep 2022

You can download the letter from Sr. Hanna by clicking here: English

Dear Sisters,

Autumn is coming fast. Three weeks ago we had the first mornings with white meadows covered in hoarfrost. It is a big relief, that your donations were so generous, that they will help us to keep warm. The summer was very eventful. A big event was the demolition of the victory monument of the Soviet Army over Natzi-Germany, which also marks the beginning of the occupation of Latvia by the Soviet Union. Every year on the anniversary of the “liberation” there were fights at this monument, now finally the political situation was such that the demolition was decided.

Soviet monuments are to be demolished in all Latvian cities. – For some, this is a source of great joy; for others, some are called to resistance. The city of Daugavpils is considered entirely Russian-speaking. From here came the request that all monuments in the city may remain. – Now the government is considering removing all members of the city administration from office.

This is only an example to explain in which way the internal political situation is becoming more tense. But what worries many more than this, is Russia’s silence on the demolition of the monument in the capital. And we have again been told by the Ministry of Defence to prepare for the first 72 hours after “X hour”, what means to have our emergency backpacks packed. So, of course, the news of the success of the Ukrainian counter-attack was very welcome.

Thanks to the support of all of you, we were able to fill this summer with some happy moments for many refugees form Ukraine!

We already told you about the centre for children with autism in our last letter. Now we were able to finance a “cultural evening” where Ukranian and Latvian kids cooked with their mothers for each other and could make new friends. We also could help out to finance a bus for various excursions, and on one day they went to the beach where they created small works of art from found materials. An artist who fled from Ukraine was at the holiday camp and enjoyed working creatively with the children. Of course, this also has terepeutic elements, because here the children can express what they have experienced on the run or what they miss from home. Riga, 22.09.2022                                  

We were also able to save a small holiday camp organised by a Babtist community for the refugee children they had taken in, when the funding for the catering was cut off by the city a week before the event. These children had fled Mariupol with their mothers. It was very important to all of us that this little recreation could take place for them.

The first woman who arrived at our convent as a refugee is now also the first to make her way back to Ukraine. Her sons have told her that it is quiet in their region at the moment. She hopes to make her home ready for winter. All the windows are broken, one of the neighbours has improvized a door for her, so that it dosn ́t look like you can just walk in and take what you want. We hope that things will continue well for them back home. But she knows, that we will help her to return to Latvia, if needed. 

Our other refugees have not jet all made up their mind. It looks as if the little family will stay in Latvia for good, but the others try to understand for how long they are staying. But they start to look for their own flats. As they all have work and could put something aside while staying with us, they will be able to pay the deposit asked when renting. As you all know, during the last days the situation in Russia has changed as well. It seems Putin’s attempt to mobilise more soldiers leads to more protest and a wave of refugees coming from Russia. Young man, not wanting to die. Some hope for the revolution of the mothers. Let us keep all of them in our prayers, so Ukrainians and Russians can live in peace, and we with them. 

Greetings from Riga, 

Sr. Hannah

UPDATE ON UKRAINE - 2

Letter from Sr. Pilar del Barrio and Sr. Margaret Mayce, 23 Mar 2022

You can download the letter from Sr. Pilar and Sr. Margaret by clicking on the language: English, French, Italian, Spanish

You can download the correspondence from Sr. Hannah Rita Laue from Latvia on their work with the refugees: English, French, Italian, Spanish

Dear Sisters,

As we witness each day the tragedy that continues to unfold in Ukraine, we are sure that each one of you struggles to know how best to respond. We have tried to keep you informed about our Sisters who live in the surrounding countries – Czech Republic, Hungary, Latvia, Poland and Slovakia – and how they are offering assistance to refugees; as well as our Sisters in Madrid, who are welcoming refugees from Kyiv, where they had been ministering before the war broke out. Many of you have responded by sending financial assistance, which has been an enormous help. We have recently received some information from the heads of some Catholic institutions, National Conferences of Religious and National Bishops’ Conferences that we feel would be helpful to you as you continue to discern how best to respond. In Europe, NATIONAL GOVERNMENTS, CARITAS INTERNATIONAL AND THE INTERNATIONAL RED CROSS together with some other NGOs are working together within each country to organize the reception of refugees. The important thing to remember is that it is not simply a case of bringing people into other European countries; but also providing them with all the necessary support systems once they are here: health care; counselling; education; language; shelter; employment; etc. In other words, all that is needed to help people become integrated into their new homes and countries. Since this refugee crisis will become part of our reality moving forward, it is very important that the response be well-coordinated by professionals, and not by individuals or groups.

So, our recommendation to you is the following:

 • Connect with those who are coordinating refugee assistance within your countries; CARITAS INTERNATIONAL, THE RED CROSS, AND OTHER NATIONAL / LOCAL AGENCIES.
 • Consider offering empty convents; schools; or other empty facilities to CARITAS as potential places to house refugees.
 • Consider offering available space where you currently live, and let CARITAS know of this availability.
 • Consider financial assistance to those Sisters who are bearing the major crush of refugees at this time – especially the Sisters in Slovakia and Latvia.

We believe that we all must be ready to respond in whatever way we can, and the best way to do that right now is through the local boards that have been established in each country.

At this point the greatest needs in terms of financial assistance are in Slovakia and Latvia. We are still waiting to hear from our Sisters in Hungary as to whether or not they need assistance. When we hear from them, we will let you know.

Here is the bank information for the Sisters in Slovakia.

Account Holder:               Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy

Address:                            Parková 27, 821 05 Bratislava

Bank:                                 Tatrabanka, a.s. Hodžovo námeste 3, 811 06 Bratislava, Slovensko (Slovakia)

Account Number:              2669704092

Bank Code (Key):              1100

IBAN:                                  SK14 1100 0000 0026 6970 4092. 

SWIFT CODE (BIC):        TATRSKBX

And…..attached is a message from our sister, Hannah Rita Laue, OP, from Riga, Latvia. She and her housemates have started to receive Ukranian refugees, and would appreciate your help. The bank information is as follows:

Account Holder:       Dominikanerinnen von Bethanien e.V.     
Address:                    
Ungerather Str. 1-15, 41366 Schwalmtal/Waldniel  Germany
IBAN:                           DE 6147 2603 0700 2145 0001    BIC: GENODEM1BKC   

Bank :                        Bank für Kirche und Caritas          
Address:                    Kamp 17, 33098 Paderborn, Germany

 In prayerful solidarity,

Your sisters,

Pilar del Barrio, OP and Margaret Mayce, OP

UPDATE ON UKRAINE

Letter from Sr. Margaret Mayce, 15 Mar 2022

Please download the letter by clicking here.

Dear Sisters,

We have heard from Sr. Karola Mária Dravecká, OP, General Prioress of the Slovak Congregation of Dominican Sisters of Blessed Imelda. Her letter is attached to this message, along with several photos of some of the refugee children being helped. You will note that one of their Sisters, Sr. Lydia, has remained in Ukraine to assist with the needs of refugees. Other Sisters in the Congregation have been go

ing to the border, to meet the refugees as they enter, and bring some of them to the Sisters’ houses. Sr. Karola has provided Bank Information (see below) for those who feel that they want to help this effort. Please note that the Congregations street address is included, for those of you who need to include this in the wire transfer: 

Bank Account Number: Bank Code (Key): IBAN:

SWIFT CODE (BIC): Account Holder:

Tatrabanka, a.s. Hodžovo námeste 3, 811 06 Bratislava, Slovensko (Slovakia)

2669704092 1100

SK14 1100 0000 0026 6970 4092
TATRSKBX
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Parková 27
821 05 Bratislava

Sr. Hannah Rita Laue, OP, and her housemates (Dominican Congregation of Bethany), have opened their home in Latvia to refugees. Hannah writes:

So far the women and the little child living at our place are able to even pay a little rent for their place. We are happy about it, mostly because it gives them the feeling of still being in controle and protects their feeling of dignity. We are going to buy new mattresses, two more fridges and another washing machine and maybe two mini-ovens. This gives us a chance to create separate territories for families. It is so important to have a safe, private space, a room for intimacy with your own grief and fears, and to relax, as far as that is possible

As of now, they are managing with the assistance of donations from Germany. She will let us know if their situation becomes such that other assistance is needed.

Sr. Gene Poore has been in touch with Sr. Krista Ludmila Chladkova, OP Prioress of the Czech Congregation Dominican Sisters. Sr. Krista writes:

Thank you very much for your e-mail and your readiness to help. I am sure you have already heard from the Slovak Sisters who have a community in Ukraine – help is definitely most needed there. As for us, we offered our guest rooms in different communities to several families. For some time, we are able to take care of them (food, clothes, some transport…). But later… And of course, there are many people needing help all around us. Some of us help as volunteers with the Catholic Charity and if there is any money, we know how to use it.

With a prayer,
sr. Krista OP
Bank Information for Czech Sisters:

Account Owner Account type Account number IBAN

BIC / SWIFT code Address of Congregation:

ČESKÁ KONGREGACE SESTER DOMINIKÁNEK Cash account
7000760247/0100 CZ6301000000007000760247

KOMBCZPPXXX Veveri 469/27

602 00 Brno Czech Republic

Finally, some have requested the bank information for the Sisters in Madrid again:

Banco Santander Calle Serrano, 51 28006 Madrid

IBAN: ES5900495150132993025088 SWIFT: BSCHESMM

Bank Account holder: Santo Domingo De Granada Curia General (R2800286C)
San Mariano, 16
28022

Madrid
Please indicate that the donation is for: Evacuación Ucrania

Thank you for your continued prayers and your efforts to offer assistance in whatever way works best for you. We will keep you informed as we receive additional information from our Sisters.

During this season of conversion and change of heart, we also pray for those who willfully inflict such devastation on Ukraine and on its innocent civilian population.

Wishing you peace, Your sister,

Margaret Mayce, OP

 

DIM DITEY CENTER, in KIEV

List korespondencyjny od sióstr ze Zgromadzenia św. Dominika

Siostry ze Zgromadzenia św. Dominika prowadzą w Kijowie ośrodek Dim Ditey, w którym obecnie przyjmują uchodźców. Poniżej zamieszczamy list korespondencyjny od tych sióstr:

"Pozostajemy w kontakcie z naszymi rodakami poprzez grupy na Viberze, WhatsApp i Facebooku, które posiadamy. Niektórzy są uchodźcami w naszym domu w Kijowie, inni w drodze do domów krewnych i przyjaciół w Niemczech, Polsce, Austrii....

Większość z nich przebywa obecnie w różnych punktach na granicy z Polską, gdzie Liuba, dyrektor techniczny ośrodka, we współpracy z dwiema organizacjami pozarządowymi, z Asturii i Ciudad Real, organizuje przyjęcie dzieci do rodzin w Hiszpanii, do których przyjeżdżają w okresie letnim. DIM DITEY CENTER, from KIEV“. 

W porozumieniu ze Zgromadzeniem, zamknięta od dwóch lat szkoła San José w Sotrondio, w Asturii, zostanie otwarta jako miejsce spotkań, ponieważ jedna z organizacji pozarządowych, z którą przywoziliśmy dzieci do Hiszpanii na letnie wakacje, pochodzi właśnie z tego regionu. 

W tym miejscu odbędzie się wstępne przyjęcie wszystkich dzieci po ich przyjeździe, a następnie przekazanie ich rodzinom. Dzieciom będą towarzyszyły ich matki, a my będziemy musieli pomóc im w utrzymaniu do czasu powrotu na Ukrainę. Wolontariusze już przygotowują miejsce, a dzięki pomocy prezydenta Księstwa Asturii przyspieszamy załatwianie formalności. Wiele osób z bliskiego otoczenia Kolegium przygotowuje wszystko, jest w kontakcie z nami i z Liubą, naszą dyrektor techniczną, która jest na granicy, ze swoimi starszymi rodzicami i 11-letnią córką, która się nimi opiekuje, aby mogła wykonać tę pracę dla dobra wszystkich."

Siostra Pilar, koordynatorka Sióstr Dominikanek na Europę, rozmawiała z siostrami i już przyjmują one 23 osoby, a 55 kolejnych przyjedzie w sobotę. Siostry szukają funduszy na wyczarterowanie innych autobusów, aby przewieźć do 130 osób, które są już z tą grupą w Polsce. Potrzebna będzie pomoc, aby zaspokoić potrzeby żywnościowe, zdrowotne itp. przybyłych osób. 

Darowizny można wpłacać na następujące konto bankowe:

BANCO SANTANDER

IBAN: ES5900495150132993025088

SWIFT: BSCHESMM

Account holder: SANTO DOMINGO DE GRANADA CURIA GENERAL (R2800286C)

Proszę zaznaczyć, że przelew jest przeznaczony dla: Evacuación Ucrania

Siostry dominikanki na Ukrainie

Trwamy w modlitewnej solidarności z naszymi Siostrami Dominikankami na Ukrainie, Białorusi, w Czechach, na Węgrzech, Łotwie, w Polsce, Rumunii, Rosji i na Słowacji

W dniu 28 lutego 2022 r, S. Margaret Mayce (międzynarodowa koordynatorka DSIC) i s. Pilar del Barrio (koordynatorka na Europę) wysłały list z prośbą o modlitwę za Ukrainę i zapewnienie sióstr o naszym wsparciu. 

Please click here to download the letter.

Poniżej znajduje się lista Zgromadzeń, które są obecne na Ukrainie, a także w krajach, które ją otaczają: Rosji, Łotwie, Białorusi, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii. Informacje te oparte są na tym, co mamy w naszej bazie danych. Jeśli są jakieś dodatkowe Zgromadzenia obecne w tych krajach, prosimy o informację. 

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika – Krakow, Poland – Presence in: Belarus, Russia, Ukraine

Siostry Dominikanki Misjonarki Jezusa i Maryi – Warsaw, Poland – Presence in: Latvia, Russia

Ceska Kongregace Sester Dominikanek – Brno, Czech Republic – Presence in: Czech Republic

Dominican Sisters of Saint Margaret of Hungary – Budapest, Hungary – Presence in: Hungary

Kongregácia Sestier Dominikánok Blahoslavenej Imeldy – Bratislava, Slovakia – Presence in : Slovakia, Ukraine

Dominikanerinnen von Bethanien von Venlo – Haelen, The Netherlands – Presence in: The Netherlands, Germany, Latvia

Congregación Santo Domingo – Madrid, Spain – Presence in: Ukraine

Congregación de las Hermanas Dominicas de Betania – Bogota, Colombia Presence in: Slovakia

Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola – Rome Presence in: Poland

Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario – Prato, Italy Presence in: Poland, Romania

YSOP 2022 - Raport

Young Sisters of the Order of Preachers (YSOP) to coroczne spotkanie, które gromadzi młode siostry dominikanki z całej Europy. Młode siostry dominikanki to nowicjuszki i siostry, które mają mniej niż 20 lat ślubów zakonnych. W wypadku potrzeby zostaną zapewnione tłumaczenia na różne języki.

Temat na styczeń 2022 r: Głoszenie Sióstr na serio

 

Oto relacja ze spotkania YSOP autorstwa s. Mónica Marco, Congregación Santo Domingo:

 

60 sióstr, 16 krajów, 24 zgromadzenia, 7 nowicjuszek, 10 juniorek, 43 siostry ze ślubami krótszymi niż 20 lat, 6 grup językowych, 3 doskonałe konferencje i cenne przestrzenie do dzielenia się to tylko część bogactwa spotkania YSOP 2022, które odbyło się praktycznie od 7 do 9 stycznia pod hasłem Znaki czasu i zniekształcenie prawdy. Spotkanie, zorganizowane przez DSE (Dominican Sisters of Europe), koncentrowało się wokół analizy tego, co to znaczy być dominikańską siostrą, kaznodzieją, w Kościele i w dzisiejszym świecie.

 

Pierwszy wykład "Co oznacza powołanie dominikańskie w dzisiejszym Kościele? Felicísimo Martínez OP, który zaprosił nas do przypomnienia sobie naszego projektu założycielskiego, naszego charyzmatu i naszej dominikańskiej o naszym projekcie założycielskim, o naszym charyzmacie i o historii Dominikany, abyśmy mogli je aktualizować i aby mogły one być uaktualnić je tak, by mogły być znaczące i owocne w odpowiadaniu na potrzeby współczesnych. nasi współcześni.

 

Podkreślił sześć aspektów, które nasz charyzmat powinien pomóc nam wnieść do dzisiejszego świata: człowieczeństwo jako postawa fundamentalna; autonomia i wolność jako niezbywalne idee i wartości osoby; kontemplacja dominikańska, doświadczenie Boga i poszukiwanie sensu życia; dar wspólnoty i zapotrzebowanie naszego świata na to doświadczenie spotkania; misja przepowiadania i nasze zadanie akredytacji Słowa i świadczenia o nim w naszym życiu.

    Marie Berretz OP zachęciła nas do refleksji nad tym wszystkim, czym siostra nie jest (nie jesteśmy ani zakonnikami, ani zakonnicami, ani osobami świeckimi, ani...), a stamtąd do odkrycia tego wszystkiego - jak bardzo - jesteśmy i wielkiej szansy, jaką mamy, aby budować naszą tożsamość jako głosiciele, jako świadkowie Dobrej Nowiny. Podkreśliła, że bycie siostrą kaznodziejką jest bardziej postawą niż czynnością, ponieważ głosimy kazania we wszystkich aspektach naszego życia. Podkreślała też, że aby głosić, trzeba mieć coś wspólnego z innymi (np. hobby), bo nie możemy żyć na marginesie naszych wspólnot, nie tylko tych zgromadzeniowych, ale i społecznych. Na zakończenie zachęciła nas, byśmy cieszyli się z tego, że jesteśmy kaznodziejami.

    W trzecim i ostatnim wykładzie "Co to znaczy żyć ślubami jako siostra dominikańska", s. Deák Hedvig OP skoncentrowała się na dominikańskim sposobie przeżywania ślubów w duchowej i intelektualnej tradycji św. Podkreśliła, że nie można żyć ślubami, jeśli nie są one wcielone, ale nie można też żyć nimi, jeśli zbytnio je uduchowimy. Obie skrajności tracą z oczu część ludzką, część chrześcijańską. Mówił o antropologicznym wyzwaniu, jakim jest przeżywanie ślubów jako wzoru wolności i jako daru mądrego przyjaciela, którym jest Chrystus. Są one hojnością i wolnością, a także wynikiem wzajemnej relacji miłości.

Po każdej z prezentacji mieliśmy możliwość podzielenia się w grupach językowych. Podkreśliliśmy bogactwo posiadania wspólnej przestrzeni do refleksji, gdzie, poza treścią, uświadomiliśmy sobie, że pomimo bardzo różnych początków, etapów formacyjnych i trajektorii w różnych Zgromadzeniach, jak również różnych kontekstów społecznych, w których jesteśmy umieszczeni, główne punkty refleksji zbiegły się w tych samych kluczach, co jest znakiem bogactwa naszej jedności i różnorodności. Ocena spotkania była bardzo pozytywna i mamy nadzieję, że będziemy mogli powrócić do tego spotkania w najbliższym czasie.

Monica Marco
Congregation of St. Dominic
January 2022

Tłumaczone za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja bezpłatna)

Solidarność - wyspa La Palma

Raport sióstr dominikanek z wyspy La Palma o tym, jak erupcja wulkanu wpływa na tamtejszych ludzi i jak solidarność pomaga.

Inmaculada Becerra, Dominikańska Siostra Misjonarka Świętej Rodziny, z La Palma (Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania)

Gdyby dwa lata temu powiedziano nam, że sposób życia zmieni się tak szybko, że będziemy musieli dostosować się do nowych zasad, że te zasady będą miały wpływ na całą planetę, pomyślelibyśmy, że to scenariusz filmu fabularnego. Spędziliśmy rok dostosowując się do reguł pandemii COVID'19 i kiedy wydawało się, że na naszej wyspie La Palma mamy wszystko pod kontrolą, nadszedł moment, który był zapowiadany jeszcze przed pandemią, wulkan eksplodował, Natura po raz kolejny pokazała nam swoje najpiękniejsze i najtrudniejsze oblicze jednocześnie.
 

Jesteśmy wyspami wulkanicznymi, więc wiemy, że to się może zdarzyć. Zaledwie 50 lat temu na wyspie wybuchł wulkan Teneguía, co było wielką atrakcją dla mieszkańców wyspy i dla osób z zewnątrz, ale był to wulkan w pobliżu morza, na słabo zaludnionym obszarze. To było coś spektakularnego i pięknego, nie wyrządziło praktycznie żadnych szkód. Ci, którzy pamiętali jeszcze wulkan San Juan z 1949 roku, wiedzieli, że jego siła była nie do opanowania, ale nie było tam domów, które mogłyby zostać zniesione, a Teneguía była bardzo blisko wybrzeża.

19 września alarm został już podniesiony, był gotowy do pojawienia się, nie było wiadomo gdzie, ani dokładnie kiedy, ale tej niedzieli na wyspie zauważono jego bliskość do powierzchni. Niektórzy ludzie chodzili dookoła, szukając momentu i miejsca, w którym się pojawi, i tak też się stało, poczuli eksplozję, a potem niewytłumaczalną ciszę, tak samo jak ich reakcją była ucieczka i zatrzymanie się w miejscu, aby uchwycić moment siatkówką oka i aparatem fotograficznym.


Pozostał tydzień do dwumiesięcznej rocznicy tego dnia, dnia, który pozostaje w pamięci nas wszystkich, którzy mieszkamy na wyspie. To był ekscytujący moment, aby przeżyć to doświadczenie, ale moment ten stał się przerażający, kiedy odkryto, że miejsce, w którym wyłoniła się paszcza wulkanu, znajduje się w dość zaludnionej okolicy, daleko od morza i na zboczu, które spowoduje, że lawa zrówna z ziemią tysiące domów, plantacje bananów i inne uprawy, a także życia, które budowały swoją egzystencję w małych miejscach pełnych wspomnień i doświadczeń. Musieli uciekać, zabierając tylko to, co mieli przygotowane, niektórym udało się wrócić po meble, rzeczy i inne rzeczy, inni zostali z ubraniami na plecach. Niektórzy przenosili swoje rzeczy do różnych domów, które później musieli opuścić z powodu wyprzedzającego prania, czuli się jak kradnący we własnym domu, musząc odebrać wszystko w ciągu 15 minut. Do tej pory lawa pokryła ponad 1000 hektarów ziemi, ponad 2000 budynków zostało zniszczonych, ponad 7000 osób zostało wysiedlonych ze swoich domów, a wiele z nich nie będzie miało już dokąd wrócić.
Skala trzęsień ziemi, emisja gazów z różnych ujść wulkanu, rozprzestrzenianie się lawy i zniszczenia, a także ogłuszający hałas i opadający popiół, który pokrywa wszystko. W przeciwieństwie do piękna śniegu w zimie, popiół nie topi się i jeśli nie ma nikogo, kto by go usunął, przyłącza się do zniszczenia lawy. Równie wielka, jeśli nie większa, jest solidarność wielu części świata z wyspą La Palma. Reakcja była natychmiastowa. Wiadomości, telefony, maile, każdy pytał, jak może pomóc, środki docierały natychmiast, dla tych, którzy nie zdążyli podjąć minimum, by rozpocząć nowe życie. Ogromna większość znalazła dom, w którym mogła się schronić, rodziny, przyjaciół, i mam tu na myśli dom, a nie mieszkanie.
Nasza Rodzina Dominikańska, od minuty zero, skontaktowała się z nami, aby znaleźć sposób na bycie u boku tych, którzy potrzebują pomocy. Jest to obecność, która nie zniknęła po pierwszym momencie katastrofy, ale nadal szuka sposobów, aby być obecną i nadal praktykować współczucie, które św. Dominik miał jako laskę swojego życia, aby być u boku tych, którzy są w potrzebie. Poprzez różne zgromadzenia sióstr, braci, Fundację Edukacyjną św. Dominika, wspólnoty świeckie, pomoc dociera do potrzebujących, którzy mogą ją otrzymać za pośrednictwem Caritas.

La Palma jest bardzo małą wyspą i łatwo jest spotkać ludzi, rodziny, które ucierpiały w wyniku wybuchu wulkanu, poznać ich cierpienie w tym czasie, ale także ich siłę, aby być na pierwszej linii pomocy i współpracy, aby nikomu nie zabrakło niczego, materialnego, duchowego czy psychicznego, tym najbardziej dotkniętym, tym, którzy są tam, aby pomóc, tym, którzy dają to, co mają i to, czym są, aby nikomu niczego nie zabrakło. Czuliśmy i czujemy ciepło solidarności ludzi, którzy wiedzą, jak być tam, aby zareagować w najtrudniejszych momentach, nie zastanawiając się, komu pomagają, dając z siebie wszystko, aby uczynić surowość wulkanu bardziej znośną. Nie możemy go ugasić, ale możemy zadbać o to, by jego zniszczenie nie spowodowało tak wielkich szkód. Powrót z wulkanu będzie trudny, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i to pomaga nam nie tracić nadziei, umacniać braterstwo i solidarność, wspólnie szukać wyjścia z tej sytuacji.
Dziękujemy za to, że mogliśmy poczuć ciepło Rodziny, za to, że odkryliśmy, że tak małe miejsce jak to może rozpalić serca tak wielkie w tak wielu miejscach na świecie i że nadzieja, że "lepszy świat jest możliwy" nie zginęła.

Inmaculada Becerra, Dominikańska Siostra Misjonarka Świętej Rodziny, z La Palma (Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania)

Translated from Spanish with Deepl.

 

Katolicka Nauka Społeczna

KURS ONLINE otwarty dla sióstr dominikanek z całego świata, w zależności od dostępności miejsc

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim i francuskim.

Zainteresowane siostry prosimy o zgłoszenie się do s. Marguerite NGUESSAN przez WHATSAPP +250 787 752 927.

Prosimy o pobranie ogłoszenia o kursie klikając tutaj: English, Français

URBI et orbi : Dominican Preaching to the City and to the World in the time of pandemic

October 12 – 14, 2021
 

or EMAIL: urbietorbi2021@letran.edu.ph

For more information please visit: https://www.op.org/event/urbi-et-orbi/

Given the challenges brought about by the COVID19 pandemic, the
Second INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON DOMINICAN
PREACHING shall be conducted VIRTUALLY, via ZOOM, on October
12-14, 2021, premiered across different international time zones.

USA (GMT-5) 8:00 a.m.

Europe (GMT+2) 3:00 p.m.

Philippines (GMT+8) 9:00 p.m.

The Colloquium is open FOR FREE to the members of the Dominican
Family, lay associates, collaborators and partners in mission and
ministry, world-wide.
The language of the Colloquium shall be English.
 
The Colloquium features keynote addresses and discourses from:
 
 • Brother Gerard Francisco P. Timoner, III, OP, Master of the
  Order;
 • Sister Margaret Mayce, OP, International Coordinator of the
  Dominican Sisters International;
 • Sister Barbara Beaumont, OP, Monastery of Pius XII, Fatima,
  Portugal and Association of Sister Historians of the Order of
  Preachers (SHOP), Fanjeaux, France;
 • Ms. Ann Garrido, PhD, lay professor from the Aquinas Institute
  of Theology, USA.

Passionate Preachers

Anual meeting of the “youngest” sisters of Spain

For the last ten years in Spain, Dominican sisters of apostolic life, around 50 years of age have been called together to share the richness that unites us: Dominican spirituality and charism.
 
As every year, the meeting took place on the last weekend of September (25-26). It was a meeting lived with joy, seriousness and commitment which, for the second year, we had to hold virtually, because of the pandemic and thanks to the possibilities of technology.
 

Twenty-eight sisters participated this year, with the desire to work together on certain reflections, which some of them had previously given us. The work we have done has helped us to discover which are the strengths we have to keep on walking, which are the brakes that prevent us from doing so and which would be the first steps to take.

Dreams, dreams, dreams… intuited as possible answers to the needs of our time, to the needs of the women and men around us, to our own needs as women inserted here; to favour the search for meaning, personal growth and the encounter with the Spirit.
 
We have noted the difficulty, and we have told ourselves that we are ready to take the first step together. That step that will help us to take root in us our identity as free women, guided by grace, called to gestate the light of a new life.
 

Margaret Mayce, general coordinator of the DSIC (Confederation of Dominican Sisters International) was present. Her shared and meditated reflection was important for all of us. On Sunday morning we also had the presence of Pilar del Barrio, Coordinator of the Dominican Sisters of Europe (DSE).
Margaret invited us to contemplate Mary Magdalene on the morning of the resurrection. With her, we were tempted to cling to what no longer exists and also, with her, we felt free to sense the new time that marks the resurrection. Invited to collaborate, to share… called to announce the resurrection to all people.
Margaret Mayce presented to us the path that DSI has been following since its constitution in 1995, based on the desire to support and strengthen collaboration between the 147 women’s congregations of Dominican apostolic life, which bring together 19,407 sisters present in 109 countries. She also conveyed to us that the need to share the Dominican life and spirit, beyond the specifics of each of the congregational charisms, is a search that is present in many other places.

Translated from Spanish with www.DeepL.com/Translator

Lumen Dominican centre - autumn semester

Registration is now open for a number of online modules at Lumen which might be of interest to sisters in the wider Dominican world.  Please click here to download the brochure!

DSIC revisioning process June 19, 2021

Na dorocznym spotkaniu YSOP, które odbyło się w styczniu tego roku, s. Margaret Mayce, koordynatorka DSIC, mówiła o międzypokoleniowym procesie rewizji DSIC. DSIC jest często postrzegane jako coś, co ma związek z przeoryszami i przeoryszami generalnymi, ale wizją jest aktywne zaangażowanie sióstr u podstaw. W świetle tego s. Małgorzata przedstawiła cztery pytania, nad którymi Rada DSIC chciałaby, aby siostry się zastanowiły:

 1. What is your hope / dream for DSIC over the next 5 years? / ¿cuál es su esperanza/sueño para el DSIC en los próximos 5 años? / was ist Ihre Hoffnung / Ihr Traum für DSIC in den nächsten 5 Jahren? / quel est votre espoir / rêve pour le DSIC au cours des 5 prochaines années ?
 2. In order to achieve this, what do we need to do NOW? / para conseguirlo, ¿qué tenemos que hacer AHORA? / um dies zu erreichen, was müssen wir JETZT tun? / afin de réaliser cet objectif, que devons-nous faire MAINTENANT ?
 3. In order to realize our hopes/dreams, what do we need to let go of? / para realizar nuestras esperanzas/sueños, ¿qué tenemos que dejar de hacer? / um unsere Hoffnungen/Träume zu verwirklichen, was müssen wir loslassen? / afin de réaliser nos espoirs/rêves, que devons-nous laisser tomber ?
 4. What are the most essential (non-negotiable) elements of our Dominican Apostolic life as we move into the future? / ¿Cuáles son los elementos más esenciales (no negociables) de nuestra vida apostólica dominicana a medida que avanzamos hacia el futuro? / Was sind die wesentlichsten (nicht verhandelbaren) Elemente unseres dominikanisch-apostolischen Lebens, wenn wir in die Zukunft gehen? / quels sont les éléments les plus essentiels (non négociables) de notre vie apostolique dominicaine à l’avenir ?
 5. How can DSIC be helpful in this process of visioning? / ¿Cómo puede DSIC ser útil en este proceso de visión? / Wie kann DSIC bei diesem Visionsprozess hilfreich sein? / Comment la DSIC peut-elle être utile dans ce processus de vision ?

Idealna struktura procesu rewizji byłaby zgodna z modelem nawiedzenia - międzypokoleniowego spotkania Elżbiety i Maryi. To znaczy, aby grupa młodszych sióstr i grupa starszych sióstr w każdej strefie kontynentalnej zastanawiała się nad tymi pytaniami, zbierała odpowiedzi, a następnie, aby przedstawicielki każdej z tych grup spotkały się i dyskutowały w kontekście międzynarodowym i międzypokoleniowym. Pierwszy krok w tym procesie rewizji w Europie miał miejsce w kwietniu na spotkaniu formacji stałej dla sióstr powyżej 50 roku życia, gdzie część spotkania była poświęcona refleksji nad tymi pytaniami i zebranymi odpowiedziami. Drugim krokiem było spotkanie, które odbyło się 19 czerwca dla sióstr poniżej 50 roku życia, gdzie te same pytania zostały poddane refleksji i zebrane odpowiedzi.

W spotkaniach zoom uczestniczyło około 35 osób, w tym siostry z nowicjatu i junioratu oraz siostry po ślubach wieczystych. Spotkanie odbywało się w języku angielskim i było tłumaczone na francuski, niemiecki i hiszpański. Chociaż niektóre z sióstr uczestniczyły już wcześniej w spotkaniach DSE, dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie z DSIC i DSE. Program przewidywał dwie sesje przybliżające: w sesji porannej s. Veronica Rafferty wygłosiła wykład na temat "Jak być człowiekiem". Veronica Rafferty przedstawiła doskonały przegląd początków DSIC i wizji założycieli. Po niej wystąpiła s. Margaret Mayce, która przedstawiła szczegółowy obraz aktualnego stanu DSIC i potrzebę zaangażowania na poziomie lokalnym. W sesji końcowej uczestnicy zostali podzieleni na grupy według języka i etapu formacji i poproszeni o przedyskutowanie powyższych pytań. Następnie odbyła się dyskusja plenarna, podczas której każda grupa podsumowała swoje refleksje. 

Oto relacja z tego spotkania autorstwa Sr. Carine Michel, Congrégation Romaine de Saint Dominique

Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w spotkaniu DSE dla sióstr poniżej 50 roku życia. To zbliżeniowe spotkanie pozwoliło mi lepiej poznać DSI (i DSIC), o których wcześniej niewiele słyszałam, dzięki wykładom s. Małgorzaty i s. Veroniquy. Czas spędzony w małej grupie pozwolił mi poznać młode siostry z innych zgromadzeń dominikańskich, a nasza wymiana rozpaliła we mnie pragnienie zorganizowania spotkania młodych sióstr dominikanek we Francji, aby umożliwić nam nawiązanie więzi z tym samym pokoleniem. Bardzo dziękujemy DSE za umożliwienie tego spotkania! (Tłumaczenie z francuskiego: www.DeepL.com)

 

ŻYCIE PEŁNE POŚWIĘCENIA

Siostra Imelda Fernandez zmarła 21 kwietnia 2021 roku, a oto opis jej życia napisany przez s. Cristinę Antolin Tomas, przeoryszę generalną CSD.

Zaledwie trzy tygodnie temu w naszym Zgromadzeniu św. Dominika pożegnałyśmy wspaniałą siostrę: Imeldę Fernández Rodríguez, która po prawie czterech latach choroby powróciła do domu Ojca 20 kwietnia 2021 roku.
Z urodzenia Asturyjka, z wielką wiarą, miłością i zaufaniem do "santiny", której zawsze powierzała swoje życie i swoje trudności, Imelda przeżyła większość swoich lat życia konsekrowanego poza ojczyzną. Była kobietą głębokiej modlitwy, miała hojne serce, wrażliwe na potrzeby innych, radosne, proste, szczere, bliskie, gościnne. Dziś jej siostry odczuwają pustkę, którą nam pozostawia, ale jesteśmy pewne, że z nieba nadal czuwa nad nami.
Młodość spędziła w Kolumbii, a po powrocie do Hiszpanii z wielkim oddaniem rozwijała swoje powołanie jako wychowawczyni w różnych szkołach. Przez wiele lat była wychowawczynią nowicjuszek, przez którą przeszło wiele pokoleń, a ona zaszczepiła w nich filary życia dominikańskiego, zwłaszcza umiłowanie Słowa.
Ostatnie lata jej życia to bezwarunkowe oddanie Zgromadzeniu jako Przełożonej Generalnej, od 2005 do 2017 roku. Jej miłość do misji Zgromadzenia i do młodych kobiet w formacji, jej hojność i poświęcenie doprowadziły ją do ofiarowania się, pod koniec drugiego mandatu, do pomocy w domu nowicjatu w Kamerunie, misji, którą wypełniała tylko przez krótki czas, ponieważ delikatna choroba zmusiła ją do powrotu do Hiszpanii.
Ten ostatni okres był dla niej wielkim cierpieniem, ale na jej ustach zawsze gościł uśmiech. Swoją chorobę znosiła z wielką wiarą, odwagą i nadzieją, ofiarując cały swój ból za Zgromadzenie, ofiarę miłości, która zawsze przynosi owoce.
Dziś dziękujemy Bogu za jej życie, za jej poświęcenie. Wiemy, że już zmartwychwstała z Chrystusem, że spoczywa w pokoju i żyje wiecznie. Pozostanie obecna w naszej pamięci i w naszych sercach.

Dominican Sisters at the United Nations

 On 26 March 2021, the dominican sisters at the United Nations discussed Sustainable Development Goal 5: Women’s Empowerment and Gender Equality.

Here is the link to the video. The French and Spanish presentations have English subtitles .

communitas conference

 “Communitas” is an interfaculty conference that brings together experts from across the various disciplines of the PUST to present, debate and deepen our understanding of a topic of crucial importance for our day. In 2018-2019, the topic was “The Common Good or the Throw Away Society. Foundational Reflections and Practical Applications”; in 2019-2020, the conference was due to be on law, but had to be cancelled because of the pandemic. In 2020- 2021, Communitas provides the university with the opportunity to focus on “Preaching and the Arts”. For the first time in the history of this conference, it will be open to the participation of friars, sisters and lay Dominicans in Italy, either as main speakers, respondents or participants.

Preaching is a complex activity, but most would agree that communicating the faith is at its heart. For most of history (even if less so now), the complex activity of artists has been considered, at least in part, as a form of communication. It is not surprising, therefore, that the Order of Preachers has a long association with the arts, seen as an integral part of the order’s central charism of preaching.

In the year of the 800th anniversary of the dies natalis of St Dominic . . . . . . in a world that is becoming more visual, narrative and secularized, . . . where a rational presentation of the faith is increasingly rejected, and, . . . where the arts in the West have become largely separated from the sources of religious inspiration which have fed them until well into the 20th century: the interfaculty conference, Communitas 2021, addresses the topic of “Preaching and the Arts”.

More info

Registration to Communitas 2021 Events

Communitas website

Webinar: Changing the narrative, one story at a time

The Dominican Sisters at the United Nations invite you to join their webinar with panelists from 5 continents on 26 March 2021.
We will engage with stories from our panelists who have found their inner strength to act for themselves and others.
 
📍 The event will be available in English, French, Spanish and Arabic.
📍 Find out more about the event on this flyer

Two major UN commissions in FEb and MAR

The Commission for Social Development (Online | 8 – 17 Feb 2021)

UN Commission on the Status of Women (Online | 14 – 26 Mar 2021)

Please download the announcement here.

You can find complete information on the CSW65 on the UN website:  English, Français, Español

Capture1

Report on YSOP 2021

by Sr. Eileen O’Connell OP, Dominican Sisters Cabra

Our sisters in Madrid were to be our hosts for the 2021 YSOP gathering but, as with so much else, COVID-19 intervened. It did not however prevent 40 sisters coming together even while staying apart – by Zoom. The language zones of DSE were represented by sisters of various nationalities and congregations. Our theme was: signs of the times in the distortion of truth. Sr Gemma Morató Sendra OP and Fr Timothy Radcliffe OP offered rich insights.

With Sr Gemma, we considered our current reality. In a post-truth world, emotions and not facts determine what one accepts as truth. Fake news, deliberation distortion of truth to manipulate emotions and beliefs, spreads ever-wider and faster and threatens to undermine  society. Dominicans, with our motto Truth, seem an unlikely fit here. Yet, the concern that moved St Dominic must also drive us to engage fully, asking like him: what will become of this world? How might we do this? Almost counter-intuitively, the shift beyond Bauman’s ‘liquid society’ to ‘gaseous society’ – everything is volatile, transitory, interpersonal links are weak, search for identity is central, fear of insecurity looms large – offers us a space to contribute. We Dominicans, who have given our whole lives to following God, can relate to this ‘gaseous’ world where everything is relative, there are no certainties, the lifelong nature of our commitment is so alien. In the ever-shifting ground of today, we consecrated Dominicans can tell that our life is rooted in something – or in someone: the God of compassion. We can communicate best by showing people our lives. Our communal life can offer a strong witness to God. Many experience loneliness and existential emptiness, exacerbated by society’s focus on individual over community. We can demonstrate the gift of communal life as a remedy to this pain only if we live together well. This calls us to put a new focus on the quality of our communal life. We can be obsessed with, even oppressed by, the busyness of mission and our communal life suffers. If it causes us to weaken or lose the witness of communal life, busyness becomes an unhelpful, unhealthy trap.

Fr Timothy asked what seeking truth means in the fake news context and how we might undertake our mission of truth-telling in a manner that overcomes polarities. Echoing Sr Gemma, he identified relationships and understanding the other as antidotes to fake news and named twin ‘tools’ for uncovering truth: objective study along with conversations that foster friendship. Portrait painters use these to capture and disclose the truth of their subject. Likewise, for Dominicans as truth seekers, we need to combine “intense peering”, the discipline of serious study, with the “exhilaration of conversation”, a deep genuine interest in others. We need Dominican scholars specialised in their field (and enabled and supported to be thus) as much as “charitable” Dominican conversationalists – strong relationship-builders with committed students. Even when seemingly futile, we must reach across divisions and have difficult conversations. Only together can we undertake this act of hope and discover other people’s truth. Jesus uncomfortable engagement with the Samaritan woman becomes real only when his word “penetrates her aggression” to reach her life’s truth.

On Saturday, we met Sr Marie Monnet OP, Justice and Peace Promoter for Europe and the Middle East. Their aims are to inform (with newsletters) and instruct (online programmes). Asking which issues interest us, she encouraged sisters to explore Domuni University and to contact her if willing to teach. We were glad that Sr Margaret Mayce OP, DSIC International Coordinator, was with us. She introduced the 2021 global visioning process – coming together to share hopes and dreams for Dominican life and mission for the next five years and exploring how DSIC can help. She told us again of her commitment to involving young sisters in DSIC and her intention to include them in the 2022 Assembly.

Our thanks especially to Sr Pílar del Barrio OP, DSE Coordinator, and to the DSE Council members for planning and bringing to fruition YSOP21 despite the pandemic. Our thanks too to our translators who ensured language was not a barrier to our communication. It was good to be together. We look forward in hope to YSOP22 and pray that then we can meet safely in person once again.

Sr Eileen O’Connell OP  

Screenshot 2021-01-10 at 10.05.54

Justice & Peace Webminar

A HEART OPEN TO THE WHOLE WORLD

-Experiences of encounter with migrants
         Stephen Cummins (Ireland) and Alessandro Cortessi (Italy)
-Dialogue between cultures
         Claudio Monge (Istanbul)
-Relationship between care of creation and social justice
         Luc-Thomas Somme (Geneve)
-Local and universal dimensions
         Richard Finn (England)
-Openness to neighborhood
         Petro Balog (Ukraine)
 
                  Time: Jan 21, 2021 09:00 AM to 12:00 PM in Rome
 
 
 
 
IMG-20210119-WA0003

Oznaki czasu w wypaczeniu prawdy

The annual meeting for Young Sisters of the Order of Preachers (YSOP) was held on zoom last weekend (8-10 Jan). There were around 29 participants for each zoom session and translations were offered in Spanish, English and French. We had group sessions and social gathering on zoom that enriched the experience of being together.

S. Gemma Morató, OP i ks. Timothy Radcliffe, OP dali doskonały wkład do refleksji nad tematem spotkania. Teksty ich prezentacji można było pobrać klikając na poniższe linki:

Fr. Timothy Radcliffe – Difficult conversations (English) (Español)

Sr Gemma Morató – Fake news (English, Español)

Lumen Dominican centre - spring semester

Registration is now open for a number of online modules at Lumen which might be of interest to sisters in the wider Dominican world.  Please click here to download the brochure!

WEBINAR : MONITORING AND ASSESSMENT OF HUMAN RIGHTS

Yao Agbetse, professor of human rights and
independent expert at the United Nations,
hosted a webinar in French and English.
You can click here and listen to the session
around the theme:

“Monitoring and Evaluation of Human
Rights and International Humanitarian Law
in the Context of Conflict: The Case of the
Central African Republic”

O-antiphones

The dominican sisters at Katarinahjemmet Oslo have made short videos of the O-antiphones that can be found on their blogpage.

O-antiphones from Katarinahjemmet

50, 60 i 70 lat jubileuszu

Siostry Dominikanki od błogosławionej Imeldy świętowały 30 października rocznicę niektórych swoich sióstr. Dzielimy się ich radością i gratulujemy Siostrom Leonia Dainese, Sr. Lina Basso i s. Matilde Nicoletti, które świętowały pięćdziesiątą rocznicę swojego życia zakonnego. S. Gabriella De Benetti, S. Tarcisia Ceoldo, S. Giulia di Raimo i S. Camilla Giacometti za ich sześćdziesiątą rocznicę oraz S. Bruna Branca za siedemdziesiątą rocznicę.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z artykułem na ich stronie internetowej. Oto komentarze sióstr, które świętowały rocznicę, przetłumaczone z języka włoskiego.

"Atrakcyjność jest podobna do tej, którą ćwiczy coś pięknego, fascynującego, wciągającego. Więc to było dla mnie. Świętowanie jubileuszu oznaczało i oznacza bardziej intensywne oddanie się Miłości, ponieważ doświadczam, nawet po 50 latach, że On jest wierny, On jest Jedynym, który wypełnia moje życie godnością, sensem, bezinteresownością, miłością, każdym dobrem, którego potrzebuję, nie po to, by zatrzymać je dla siebie, ale by rozdać je innym braciom i siostrom. Jak? Słowem, Obecnością, zainteresowaniem i troską, tak jak On czyni to ze mną, darem z siebie w Eucharystii. Mogę się tylko z Nim radować, chwalić Go, dziękować Mu z całego serca". - Sr. Leonia Dainese

"Chwała i cześć Tobie, Panie, za wielką radość powołania, i odpowiedź z wiarą, aby iść za Tobą wszędzie... zawsze. Dziękuję! Minęło 60 lat... ale czuję się jak pierwszego dnia. Pomóż mi być zawsze gotową i wierną, z łaską, która pochodzi od Ciebie, nieskończona Trójco! " - Siostra Giulia De Raimo

“And on Your Word that I love, believe and hope. I’ll still sing your mercy, I will walk with You, Lord, because You called me and sent me: – Go tell my brothers … Here I am! – Sr. Lina Basso

"Z radością obchodziłem 60. rocznicę profesji, dziękując Panu za miłosierdzie, którego używałem w tych latach, a które chciałbym, aby mu się podobało". Dano mi świecę jako symbol mojego życia, aby była spożywana przed Bogiem. Do tego symbolu dodałem swoją modlitwę: Z pomocą Maryi chcę, aby moje życie było "tak", nie tylko z modlitwą, ale w konkrecie mojego życia ". - Siostra Tarcisia Ceoldo

2_rinnovazione-delle-promesse_0

Pierwsze śluby

Gratulujemy s. Mardze i s. Catharinie, które 16 listopada 2020 r. złożyły swoje pierwsze śluby. Módlmy się za nie i za Siostry Dominikanki w Holandii. Oto zawiadomienie od Rady Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Świętej Rodziny Neerbosch, Holandia.

On Monday November 16, 2020 the Congregation of Dominican Sisters of the Holy Family – Neerbosch, celebrated the first profession of two sisters: Sister Marga and Sister Catharina. After a period of orientation they followed a year of noviciate. They studied Dominican life and spirituality and the apostolate of the congregation.

A year in which they could explore whether God was calling them to lead a life as a Dominican Sister. Both Sister Marga and Sister Catharina were confirmed in their choice to take the next step. They requested the Council for permission to take vows. The Council has wholeheartedly agreed to this.

The ceremony took place during the celebration of the Eucharist in our Saint Dominic’s Chapel in Nijmegen.

We trust that we may count on your prayers.

Council of the Congregation Dominican Sisters of the Holy Family Neerbosch, Netherlands

Netherlands_firstvows

Sub-Commission for Liturgical Music

On 7 November 2020, the Master of the Order has appointed a Sub-Commission for Liturgical Music, whose main responsibility is to provide the Dominican Family resources on the variety of music (chants, responsorials, etc.) that is utilized throughout the world.

We congratulate the members of this sub-commision:

 • Sr. Ragnhild Bjelland OP
 • fr. Thomas Möller, OP
 • fr. Łukasz Miśko, OP
 • Sr. Marie Trainar, OP

One of the tasks the sub-commission is engaged in is to get in touch with sisters who have a university level degree in music. If you are one of them or if you know of any sisters, please get in touch!

Dear sisters, 
 
I want to inform you that I’ve been nominated, together with two brothers and a nun, in a Sub-Commision of the Liturgical Commission and I look forward to this task.
We will have our own meetings, but will also have joint meetings with Cliop. This is very interesting and a good opportunity to find ways to cooperate in the liturgical and fraternal common life for all Dominicans and the Dominican family.
The socius for Fraternal life sent us an email the other day to explain why this Sub-Commission was formed and what kind of task it is:
 

The Master has appointed a Sub-Commission for Liturgical Music, whose main responsibility is to provide the Dominican Family resources on the variety of music (chants, responsorials, etc.) that is utilized throughout the world. The principal reason for the appointment  is division labor and ensuring that the Liturgical Commission is able to fulfill its tasks as outlined in the LCO and the ACTA of Bien Hoa. The hope of the Master is that the Sub-Commission can disseminate the traditional and contemporary music that is experienced throughout the world by the Dominican Family. The Curia is often asked if it has resources on traditional and contemporary music, and the answer is simply we do not. We hope to develop a depository of music that can be accessed by the whole Dominican Family.

In this regard, I want your help, both DSI and all the Congregations for the following:
 • Please send me the names and info of sisters who have a degree (university level) in music, we want to create a kind of Catalogue
 • please forward this mail to sisters who may have names 
I’ll come back to you when we know more 
 
Fraternal greetings 
Sr Ragnhild Marie op

Dsic blog - shared reflections

Please check out the blog page on DSIC website where Dominican sisters from all around the world share their experience of navigating the pandemic.

Link to the blog: https://www.dsiop.org/blog/

Informal zoom course - Aquinas on christ

A 9-week zoom course on what Aquinas (and the church) teaches about Jesus Christ starts on October 16, 2020.

If interested, please email:  MercifulLove1@gmail.com

For more information please visit: English Dominican Congregation of St. Catherine of Siena

“In Communion with the Sacred Universe The Story of An Tairseach.” by Sr. Marian O’Sullivan OP

The virtual launch of  “In Communion with the Sacred Universe The Story of An Tairseach.” by Sr. Marian O’Sullivan OP member of the An Tairseach community, took place on October 10, 2020.

For more information please visit: The Dominican Sisters Cabra

Pierwsze śluby

W dniu 3 października 2020 r. Siostry Maria Magdalena i Chiara Mary z angielskiego Zgromadzenia Dominikanów św. Katarzyny ze Sieny złożyły swoje pierwsze śluby. Dziękujemy Bogu za Jego powołanie i niech TAK s. Magdaleny i s. Chiary przyniesie dobre owoce dla Świętego Kościoła i będzie źródłem inspiracji. Módlmy się za nich i za trzech nowych kandydatów, którzy właśnie rozpoczęli swój nowicjat.

Więcej informacji: https://www.stonedominicans.org/news/216-novices-new-and-old-and-vows-being-made

Gratulacje dla siostry Helen Alford

S. Helen Alford, wicedyrektor Angelicum, która pełniła funkcję konsultanta Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju, została powołana do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 4 września 2020 roku. Siostra Helen Alford aktywnie współpracowała z DSI i DSE oferując wykłady podczas tygodni studiów i angażując się w dyskusje.

pl_PLPolski