budowa mostów

Wzmocnienie sieci

co robimy

— YSOP

Young Sisters of the Order of Preachers (YSOP) to coroczne spotkanie, które gromadzi młode siostry dominikanki z całej Europy. Młode siostry dominikanki to nowicjuszki i siostry, które mają mniej niż 20 lat ślubów zakonnych. W wypadku potrzeby zostaną zapewnione tłumaczenia na różne języki.

- Pielgrzymka dominikańska

Coroczna pielgrzymka jest zwykle planowana śladami św. Dominika w różnych krajach Europy. Dominika w różnych krajach Europy. Pielgrzymka jest otwarta dla sióstr w każdym wieku.

- Warsztaty formacyjne dla sióstr w wieku powyżej 50 lat

Jest to nowa impreza zaplanowana przez DSE dla sióstr w wieku 50 lat i więcej. Spotkania są zaplanowane wokół tematów formacji stałej, a ich celem jest budowanie i rozwijanie przyjaźni między siostrami.

- Spotkanie dla formatorów

DSE organizuje co dwa lata warsztaty dla formatorów skupiające się na konkretnych aspektach formacji. Zaproszeni prelegenci są ekspertami w tej dziedzinie, a warsztaty mają na celu wzbogacenie formatorów o nowe spostrzeżenia i stworzenie im możliwości wymiany doświadczeń i pomysłów na formację stałą i ustawiczną.

- Letnie kursy językowe

Język jest najtrudniejszą barierą w komunikacji pomiędzy krajami europejskimi. Siostry w Irlandii i Hiszpanii chętnie przyjmują siostry z innych krajów, aby przebywać z nimi przez krótki okres czasu, zazwyczaj podczas wakacji letnich, i dać im kurs wprowadzający w języku angielskim/hiszpańskim.

— NGO presence at the UN commission

We współpracy z międzynarodowym promotorem sprawiedliwości i pokoju w DSIC, przedstawiciele z różnych stref kontynentalnych są wysyłani do udziału w dorocznej komisji ONZ ds. statusu kobiet. Stanowi to okazję dla sióstr pracujących na poziomie lokalnym na rzecz poprawy godności kobiet i dziewcząt, do zapoznania się z pracami ONZ w tym zakresie.

Na czym nam zależy!

SOLIDARNOŚĆ
FRIENDSHIP
pl_PLPolski