Hlavní body

Setkání sester dominikánek 50+ 2023

April 14-16, 2023

During the weekend of April 14th – 16th O víkendu 14. - 16. dubna 2023 uspořádala DSE online seminář pro sestry, které mají více než 20 let profese a jsou zpravidla starší 50 let. Pandemie v posledních letech nám dala příležitost setkávat se online, takže toto byla již třetí podobná akce. Tento workshop se snaží nabídnout prostor pro reflexi a setkání sester dominikánek apoštolského života v Evropě. V průběhu let chtěly zúčastněné sestry pokračovat ve splétání vzoru, jehož nitkami jsou vzájemné poznání a vytváření společenství, přesahující hranice jednotlivých zemí, kongregací, jazyků či věku. Poskytuje příležitost sestrám z mnoha kongregací a jazyků sdílet naše společné charisma žen hlásajících pravdu.

Letos se sešlo 57 sester z 11 zemí a 16 kongregací, které hovořily různými jazyky, aby si s pomocí překladatelů vyslechly příspěvek paní Silvy Barry, která se podělila o mnohé ze svých rozsáhlých znalostí o rýnských mysticích. 

Sylvia každého z nás povzbudila, abychom se podívali hluboko do svého nitra a stejně jako mystici nechali všechno být a nechali Boha "být" v nás. Osobně jsem si vzpomněla na jeden citát Meistera Eckhardta, který vystihoval většinu víkendu: "Bůh je v nás doma, ale my jsme v cizině. Výzvou tohoto víkendu bylo najít si čas na to, abychom nechali Boha být Bohem v nás. Různorodost lidí a jazyků přítomných na tomto víkendu představovala mozaiku, kterou je Evropa, a vybízí nás k překonávání všech bariér a k budování jednoty v rámci rozmanitosti. Jsme vyzváni k tomu, abychom se snažili přizpůsobit své životní tempo a více se zamýšleli, pozorně naslouchali druhým a hledali způsoby, jak se můžeme vzájemně obohatit. 

YSOP 2023

February 24-26, 2023

Na setkání YSOP 2023 v Římě se přihlásilo 43 mladých sester dominikánek ze 13 evropských zemí. Cílem víkendu bylo zaměřit se na otázku, jakou cestu Bůh očekává od dominikánských sester v Evropě. Po všech těch letech, kdy jsme se kvůli pandemii COVID nemohly osobně setkat, bylo velmi příjemné se nyní setkat. Během víkendu bylo proto důležitou součástí programu vzájemné poznávání, navazování přátelství a kontaktů. 

Toto shromáždění by mělo být také o vytváření plánů. V roce 2025 se bude konat další velké shromáždění všech generálních představených na celém světě. Jako předehra k tomuto generálnímu shromáždění bude v roce 2024 uspořádáno shromáždění pro mladší sestry. Záměrem je, aby na toto shromáždění bylo delegováno 10 mladších sester z každého kontinentu. Setkání YSOP tento víkend lze považovat za evropský úvod tohoto shromáždění v roce 2024. 

O víkendu vystoupili dva hlavní řečníci. Sestra Teresa Hieslmayerová se věnovala tématu Individualita a společenství. Sr. Ino Rinconová zavedla skupinu do tématu dobré komunikace a budování společenství.

You can download the report from Sr. Marga by clicking here: English

Závěry byly zaměřeny na komunikaci mezi evropskými sestrami, možná i na podporu komunikace. Zaznělo také přání mít promotora pro dominikánský život v Evropě. Dalším důležitým bodem je potřeba naučit se angličtinu jako společný jazyk a možná i další dva jazyky, které by podpořily naši komunikaci. Jako náš hlavní společný projekt Spravedlnost a mír si sestry zvolily pomoc válečným uprchlíkům na Ukrajině. Sestry by rády viděly studijní dům pro sestry dominikánky v Evropě, možná v Římě. 

Po setkání následovala návštěva kostela Santa Sabina, kde jsme se zúčastnili eucharistie. Po krátké prohlídce kostela nás přivítal generální magistr br Gerard Timoner. Po návštěvě Dominikovy cely, kde nám magistr udělil dominikánské požehnání, následovala ještě krátká prohlídka Santa Sabiny. 

UPDATE FROM RIGA

Letter from Sr. Hanna, 22 Sep 2022

You can download the letter from Sr. Hanna by clicking here: English

Dear Sisters,

Autumn is coming fast. Three weeks ago we had the first mornings with white meadows covered in hoarfrost. It is a big relief, that your donations were so generous, that they will help us to keep warm. The summer was very eventful. A big event was the demolition of the victory monument of the Soviet Army over Natzi-Germany, which also marks the beginning of the occupation of Latvia by the Soviet Union. Every year on the anniversary of the “liberation” there were fights at this monument, now finally the political situation was such that the demolition was decided.

Soviet monuments are to be demolished in all Latvian cities. – For some, this is a source of great joy; for others, some are called to resistance. The city of Daugavpils is considered entirely Russian-speaking. From here came the request that all monuments in the city may remain. – Now the government is considering removing all members of the city administration from office.

This is only an example to explain in which way the internal political situation is becoming more tense. But what worries many more than this, is Russia’s silence on the demolition of the monument in the capital. And we have again been told by the Ministry of Defence to prepare for the first 72 hours after “X hour”, what means to have our emergency backpacks packed. So, of course, the news of the success of the Ukrainian counter-attack was very welcome.

Thanks to the support of all of you, we were able to fill this summer with some happy moments for many refugees form Ukraine!

We already told you about the centre for children with autism in our last letter. Now we were able to finance a “cultural evening” where Ukranian and Latvian kids cooked with their mothers for each other and could make new friends. We also could help out to finance a bus for various excursions, and on one day they went to the beach where they created small works of art from found materials. An artist who fled from Ukraine was at the holiday camp and enjoyed working creatively with the children. Of course, this also has terepeutic elements, because here the children can express what they have experienced on the run or what they miss from home. Riga, 22.09.2022                                  

We were also able to save a small holiday camp organised by a Babtist community for the refugee children they had taken in, when the funding for the catering was cut off by the city a week before the event. These children had fled Mariupol with their mothers. It was very important to all of us that this little recreation could take place for them.

The first woman who arrived at our convent as a refugee is now also the first to make her way back to Ukraine. Her sons have told her that it is quiet in their region at the moment. She hopes to make her home ready for winter. All the windows are broken, one of the neighbours has improvized a door for her, so that it dosn ́t look like you can just walk in and take what you want. We hope that things will continue well for them back home. But she knows, that we will help her to return to Latvia, if needed. 

Our other refugees have not jet all made up their mind. It looks as if the little family will stay in Latvia for good, but the others try to understand for how long they are staying. But they start to look for their own flats. As they all have work and could put something aside while staying with us, they will be able to pay the deposit asked when renting. As you all know, during the last days the situation in Russia has changed as well. It seems Putin’s attempt to mobilise more soldiers leads to more protest and a wave of refugees coming from Russia. Young man, not wanting to die. Some hope for the revolution of the mothers. Let us keep all of them in our prayers, so Ukrainians and Russians can live in peace, and we with them. 

Greetings from Riga, 

Sr. Hannah

UPDATE ON UKRAINE - 2

Letter from Sr. Pilar del Barrio and Sr. Margaret Mayce, 23 Mar 2022

You can download the letter from Sr. Pilar and Sr. Margaret by clicking on the language: English, French, Italian, Spanish

You can download the correspondence from Sr. Hannah Rita Laue from Latvia on their work with the refugees: English, French, Italian, Spanish

Dear Sisters,

As we witness each day the tragedy that continues to unfold in Ukraine, we are sure that each one of you struggles to know how best to respond. We have tried to keep you informed about our Sisters who live in the surrounding countries – Czech Republic, Hungary, Latvia, Poland and Slovakia – and how they are offering assistance to refugees; as well as our Sisters in Madrid, who are welcoming refugees from Kyiv, where they had been ministering before the war broke out. Many of you have responded by sending financial assistance, which has been an enormous help. We have recently received some information from the heads of some Catholic institutions, National Conferences of Religious and National Bishops’ Conferences that we feel would be helpful to you as you continue to discern how best to respond. In Europe, NATIONAL GOVERNMENTS, CARITAS INTERNATIONAL AND THE INTERNATIONAL RED CROSS together with some other NGOs are working together within each country to organize the reception of refugees. The important thing to remember is that it is not simply a case of bringing people into other European countries; but also providing them with all the necessary support systems once they are here: health care; counselling; education; language; shelter; employment; etc. In other words, all that is needed to help people become integrated into their new homes and countries. Since this refugee crisis will become part of our reality moving forward, it is very important that the response be well-coordinated by professionals, and not by individuals or groups.

So, our recommendation to you is the following:

 • Connect with those who are coordinating refugee assistance within your countries; CARITAS INTERNATIONAL, THE RED CROSS, AND OTHER NATIONAL / LOCAL AGENCIES.
 • Consider offering empty convents; schools; or other empty facilities to CARITAS as potential places to house refugees.
 • Consider offering available space where you currently live, and let CARITAS know of this availability.
 • Consider financial assistance to those Sisters who are bearing the major crush of refugees at this time – especially the Sisters in Slovakia and Latvia.

We believe that we all must be ready to respond in whatever way we can, and the best way to do that right now is through the local boards that have been established in each country.

At this point the greatest needs in terms of financial assistance are in Slovakia and Latvia. We are still waiting to hear from our Sisters in Hungary as to whether or not they need assistance. When we hear from them, we will let you know.

Here is the bank information for the Sisters in Slovakia.

Account Holder:               Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy

Address:                            Parková 27, 821 05 Bratislava

Bank:                                 Tatrabanka, a.s. Hodžovo námeste 3, 811 06 Bratislava, Slovensko (Slovakia)

Account Number:              2669704092

Bank Code (Key):              1100

IBAN:                                  SK14 1100 0000 0026 6970 4092. 

SWIFT CODE (BIC):        TATRSKBX

And…..attached is a message from our sister, Hannah Rita Laue, OP, from Riga, Latvia. She and her housemates have started to receive Ukranian refugees, and would appreciate your help. The bank information is as follows:

Account Holder:       Dominikanerinnen von Bethanien e.V.     
Address:                    
Ungerather Str. 1-15, 41366 Schwalmtal/Waldniel  Germany
IBAN:                           DE 6147 2603 0700 2145 0001    BIC: GENODEM1BKC   

Bank :                        Bank für Kirche und Caritas          
Address:                    Kamp 17, 33098 Paderborn, Germany

 In prayerful solidarity,

Your sisters,

Pilar del Barrio, OP and Margaret Mayce, OP

UPDATE ON UKRAINE

Letter from Sr. Margaret Mayce, 15 Mar 2022

Please download the letter by clicking here.

Dear Sisters,

We have heard from Sr. Karola Mária Dravecká, OP, General Prioress of the Slovak Congregation of Dominican Sisters of Blessed Imelda. Her letter is attached to this message, along with several photos of some of the refugee children being helped. You will note that one of their Sisters, Sr. Lydia, has remained in Ukraine to assist with the needs of refugees. Other Sisters in the Congregation have been go

ing to the border, to meet the refugees as they enter, and bring some of them to the Sisters’ houses. Sr. Karola has provided Bank Information (see below) for those who feel that they want to help this effort. Please note that the Congregations street address is included, for those of you who need to include this in the wire transfer: 

Bank Account Number: Bank Code (Key): IBAN:

SWIFT CODE (BIC): Account Holder:

Tatrabanka, a.s. Hodžovo námeste 3, 811 06 Bratislava, Slovensko (Slovakia)

2669704092 1100

SK14 1100 0000 0026 6970 4092
TATRSKBX
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Parková 27
821 05 Bratislava

Sr. Hannah Rita Laue, OP, and her housemates (Dominican Congregation of Bethany), have opened their home in Latvia to refugees. Hannah writes:

So far the women and the little child living at our place are able to even pay a little rent for their place. We are happy about it, mostly because it gives them the feeling of still being in controle and protects their feeling of dignity. We are going to buy new mattresses, two more fridges and another washing machine and maybe two mini-ovens. This gives us a chance to create separate territories for families. It is so important to have a safe, private space, a room for intimacy with your own grief and fears, and to relax, as far as that is possible

As of now, they are managing with the assistance of donations from Germany. She will let us know if their situation becomes such that other assistance is needed.

Sr. Gene Poore has been in touch with Sr. Krista Ludmila Chladkova, OP Prioress of the Czech Congregation Dominican Sisters. Sr. Krista writes:

Thank you very much for your e-mail and your readiness to help. I am sure you have already heard from the Slovak Sisters who have a community in Ukraine – help is definitely most needed there. As for us, we offered our guest rooms in different communities to several families. For some time, we are able to take care of them (food, clothes, some transport…). But later… And of course, there are many people needing help all around us. Some of us help as volunteers with the Catholic Charity and if there is any money, we know how to use it.

With a prayer,
sr. Krista OP
Bank Information for Czech Sisters:

Account Owner Account type Account number IBAN

BIC / SWIFT code Address of Congregation:

ČESKÁ KONGREGACE SESTER DOMINIKÁNEK Cash account
7000760247/0100 CZ6301000000007000760247

KOMBCZPPXXX Veveri 469/27

602 00 Brno Czech Republic

Finally, some have requested the bank information for the Sisters in Madrid again:

Banco Santander Calle Serrano, 51 28006 Madrid

IBAN: ES5900495150132993025088 SWIFT: BSCHESMM

Bank Account holder: Santo Domingo De Granada Curia General (R2800286C)
San Mariano, 16
28022

Madrid
Please indicate that the donation is for: Evacuación Ucrania

Thank you for your continued prayers and your efforts to offer assistance in whatever way works best for you. We will keep you informed as we receive additional information from our Sisters.

During this season of conversion and change of heart, we also pray for those who willfully inflict such devastation on Ukraine and on its innocent civilian population.

Wishing you peace, Your sister,

Margaret Mayce, OP

 

DIM DITEY CENTERv Kyjevě

Korespondenční dopis sester z Kongregace svatého Dominika

Sestry z Kongregace svatého Dominika provozují v Kyjevě centrum Dim Ditey, kde nyní přijímají uprchlíky. Zde je korespondenční dopis těchto sester:

"Pokračovali jsme v kontaktu s našimi lidmi prostřednictvím skupin Viber, WhatsApp a Facebook, které máme. Někteří uprchlíci jsou v našem domě v Kyjevě, jiní na cestách k příbuzným a přátelům v Německu, Polsku, Rakousku.....

Většina z nich se nyní nachází na různých místech u hranic s Polskem, kde Liuba, technická ředitelka centra, ve spolupráci se dvěma nevládními organizacemi, z Asturias a Ciudad Real, organizuje přijetí v rodinách ve Španělsku, kam přišli během léta, a pomoc je směřována především těmto dětem z DIM DITEY CENTER, from KIEV“. 

Po dohodě s kongregací bude jako místo setkávání otevřena škola San José v asturském městě Sotrondio, která byla dva roky zavřená, protože z této oblasti pochází jedna z nevládních organizací, se kterou jsme dříve vozili děti do Španělska na letní prázdniny. 

Na tomto místě proběhne první přijetí všech dětí po jejich příjezdu a poté budou rozděleny do rodin. Děti budou doprovázeny svými matkami a my jim budeme muset pomoci s podporou, dokud nenastane čas návratu na Ukrajinu. Dobrovolníci již místo připravují a s pomocí prezidenta Asturského knížectví se urychluje vyřizování dokumentů. Mnoho lidí, kteří mají blízko ke koleji, vše připravuje a je v kontaktu s námi a s Ljubou, naší technickou ředitelkou, která je na hranicích, se svými starými rodiči a jedenáctiletou dcerou, která se o ně stará, aby mohla tuto práci vykonávat pro dobro všech."

Pilar, koordinátorka sester dominikánek pro Evropu, mluvila se sestrami, které již přijaly 23 lidí a dalších 55 dorazí v sobotu. Shánějí finanční prostředky na pronájem dalších autobusů, aby mohly přivézt až 130 lidí, zatím jsou s touto skupinou již v Polsku. Bude potřeba pomoci s uspokojením potřeb příchozích lidí v oblasti jídla, zdraví atd. 

Dary můžete posílat na následující bankovní účet:

BANCO SANTANDER

IBAN: ES5900495150132993025088

SWIFT: BSCHESMM

Account holder: SANTO DOMINGO DE GRANADA CURIA GENERAL (R2800286C)

Uveďte, že převod je určen pro: Evacuación Ucrania

Sestry dominikánky na Ukrajině

Jsme v modlitební solidaritě s našimi sestrami dominikánkami na Ukrajině, v Bělorusku, České republice, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku, Rusku a na Slovensku.

Dne 28. února 2022, S. Margaret Mayce (mezinárodní koordinátorka DSIC) a s. Pilar del Barrio (koordinátorka pro Evropu) rozeslaly dopis s prosbou o modlitby za Ukrajinu a ujistily sestry o naší podpoře. 

Please click here to download the letter.

Zde je seznam sborů, které působí na Ukrajině a v okolních zemích: Rusko, Lotyšsko, Bělorusko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Tyto informace vycházejí z toho, co máme k dnešnímu dni v naší databázi. Pokud v těchto zemích působí ještě nějaké další kongregace, dejte nám prosím vědět. 

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika – Krakow, Poland – Presence in: Belarus, Russia, Ukraine

Siostry Dominikanki Misjonarki Jezusa i Maryi – Warsaw, Poland – Presence in: Latvia, Russia

Ceska Kongregace Sester Dominikanek – Brno, Czech Republic – Presence in: Czech Republic

Dominican Sisters of Saint Margaret of Hungary – Budapest, Hungary – Presence in: Hungary

Kongregácia Sestier Dominikánok Blahoslavenej Imeldy – Bratislava, Slovakia – Presence in : Slovakia, Ukraine

Dominikanerinnen von Bethanien von Venlo – Haelen, The Netherlands – Presence in: The Netherlands, Germany, Latvia

Congregación Santo Domingo – Madrid, Spain – Presence in: Ukraine

Congregación de las Hermanas Dominicas de Betania – Bogota, Colombia Presence in: Slovakia

Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola – Rome Presence in: Poland

Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario – Prato, Italy Presence in: Poland, Romania

YSOP 2022 - Zpráva

Mladé sestry Řádu kazatelů (YSOP) je každoroční setkání, které sdružuje mladé dominikánské sestry po celé Evropě. Mladé dominikánské sestry zahrnují novicky a sestry s méně než 20 lety od profese. Podle potřeby budou zajištěny překlady do různých jazyků.

Téma na leden 2022: Sestry Kazatelky - doOPravdy

 

Zde je zpráva o setkání YSOP od sr. Mónica Marco, Congregación Santo Domingo:

 

60 sester, 16 zemí, 24 kongregací, 7 noviců, 10 juniorů, 43 sester s méně než 20 lety slibů, 6 jazykových skupin, 3 vynikající konference a cenný prostor pro sdílení jsou jen částí bohatství setkání YSOP 2022, které se konalo prakticky od 7. do 9. ledna na téma Znamení doby a překrucování pravdy. Setkání, které pořádala organizace DSE (Dominikánské sestry Evropy), se obsahově soustředilo na analýzu toho, co znamená být dominikánskou sestrou, kazatelkou, v církvi a v dnešním světě.

 

První přednášku "Co znamená dominikánské povolání v dnešní církvi?" přednesl P. Felicísimo Martínez OP, který nás vyzval, abychom si připomněli náš zakladatelský projekt, naše charisma a dominikánské dějiny, abychom je mohli aktualizovat a aby byly smysluplné a plodné a odpovídaly na potřeby našich současníků.

 

Vyzdvihl šest aspektů, které by nám naše charisma mělo pomoci vnést do dnešního světa: lidskost jako základní postoj; autonomie a svoboda jako nezcizitelné ideje a hodnoty osoby; dominikánská kontemplace, zkušenost Boha a hledání smyslu života; dar společenství a potřeba našeho světa po této zkušenosti setkání; poslání kázání a náš úkol akreditovat slovo a svědčit o něm v našich životech.

    Marie Berretz OP nás vyzvala, abychom se zamyslely nad tím, co všechno sestra není (nejsme ani řeholnice, ani jeptišky, ani laici, ani...), a odtud objevily, co všechno - jak moc - jsme a jak velkou příležitost máme budovat svou identitu jako kazatelky, jako svědkyně Dobré zprávy. Zdůraznila, že být sestrou kazatelkou je spíše postoj než činnost, protože kážeme ve všech aspektech našeho života. Zdůraznila také, že pro kázání je důležité mít něco společného s ostatními (například koníčka), protože nemůžeme žít na okraji svých společenství, přičemž neměla na mysli výhradně ta sborová, ale i společenská. Na závěr nás vyzvala, abychom byli rádi, že jsme kazateli.

    Ve třetí a poslední přednášce "Co znamená žít sliby jako dominikánka" se s. Deák Hedvig OP zaměřila na dominikánský způsob života podle duchovní a intelektuální tradice svatého Tomáše Akvinského. Zdůraznila, že není možné žít sliby, pokud nejsou vtělené, ale není možné je ani žít, pokud je příliš zduchovňujeme. Oba extrémy ztrácejí ze zřetele lidskou, křesťanskou část. Mluvil o antropologické výzvě žít sliby jako vzor svobody a jako dar moudrého přítele, kterým je Kristus. Jsou velkorysostí a svobodou a jsou výsledkem vzájemného vztahu lásky.

Po každé z prezentací jsme měli možnost sdílet se v jazykových skupinách. Vyzdvihli jsme bohatství společného prostoru pro reflexi, kde jsme si kromě obsahu uvědomili, že navzdory velmi rozdílnému původu, formativním fázím a trajektoriím v různých kongregacích, stejně jako rozdílným sociálním kontextům, do nichž jsme zasazeni, se hlavní body reflexe sbíhaly ve stejných klíčích, což je znamením bohatství naší jednoty a rozmanitosti. Hodnocení setkání bylo velmi pozitivní a doufáme, že se k němu budeme moci brzy vrátit.

Monica Marco
Congregation of St. Dominic
January 2022

Přeloženo pomocí www.DeepL.com/Translator (bezplatná verze)

Solidarita - La palma ostrov

Zpráva od dominikánských sester z ostrova La Palma o tom, jak erupce sopky ovlivňuje tamní obyvatele a jak jim pomáhá solidarita.

Inmaculada Becerra, dominikánská misionářka Svaté rodiny, z La Palmy (Kanárské ostrovy, Španělsko)

Kdyby nám před dvěma lety někdo řekl, že se způsob života tak rychle změní, že se budeme muset přizpůsobit novým pravidlům a že tato pravidla ovlivní celou planetu, mysleli bychom si, že jde o scénář hraného filmu. Rok jsme se přizpůsobovali pravidlům pandemie COVID'19, a když už se zdálo, že máme na našem ostrově La Palma všechno pod kontrolou, přišel okamžik, který byl ohlášen už před pandemií, vybuchla sopka, příroda nám opět ukázala svou nejkrásnější a zároveň nejtvrdší tvář.
 

Jsme sopečné ostrovy, takže víme, že se to může stát. Právě před 50 lety vybuchla na ostrově sopka Teneguía, což bylo pro obyvatele ostrova i cizince velkým lákadlem, ale byla to sopka blízko moře, v řídce osídlené oblasti. Bylo to něco velkolepého a krásného, nezpůsobilo to prakticky žádné škody. Ti, kdo si ještě pamatovali sopku San Juan v roce 1949, věděli, že její síla byla nezvladatelná, ale žádné domy to neodneslo a Teneguía byla velmi blízko pobřeží.

19. září už byl vyhlášen poplach, byl připraven se objevit, nebylo jasné kde, ani kdy přesně, ale tu neděli si ostrov všiml jeho blízkosti k hladině. Někteří lidé chodili kolem a vyhlíželi okamžik a místo, kde se objeví, a tak se také stalo, ucítili výbuch a pak nevysvětlitelné ticho, stejně jako jejich reakce, kdy se rozběhli a zastavili se na místě, aby zachytili okamžik sítnicí oka a fotoaparátem.


Do dvouměsíčního výročí tohoto dne, který zůstává v paměti nás všech, kteří na ostrově žijeme, zbývá týden. Prožívat tento zážitek bylo vzrušující, ale okamžik se změnil v děsivý, když zjistili, že místo, kde se ústí sopky vynořilo, se nachází v poměrně obydlené oblasti, daleko od moře a se svahem, který způsobí, že láva smete tisíce domů, banánových plantáží a dalších plodin a životů, které budovaly svou existenci na malých místech plných vzpomínek a zážitků. Museli utéct a vzít si s sebou jen to, co si připravili, někteří se mohli vrátit pro nábytek, věci a další věci, jiným zbylo jen oblečení na zádech. Někteří stěhovali své věci do různých domů, které museli později vyklidit kvůli předstihu prádla, připadali si jako při krádeži ve vlastním domě, když si museli všechno vyzvednout během 15 minut. Do této chvíle bylo lávou pokryto více než 1 000 hektarů půdy, více než 2 000 budov bylo zničeno, více než 7 000 lidí bylo vyhnáno ze svých domovů a mnozí se již nebudou mít kam vrátit.
Síla zemětřesení, výrony plynů z různých ústí sopky, postupující láva a zkáza, stejně jako ohlušující hluk a padající popel, který vše pokrývá. Na rozdíl od krásy sněhu v zimě popel neroztaje, a pokud ho nemá kdo odstranit, připojí se ke zkáze lávy. Stejně velká jako ničivá síla, ne-li větší, je solidarita mnoha částí světa s ostrovem La Palma. Reakce byla okamžitá. Zprávy, telefonáty, maily, každý se ptal, jak může pomoci, prostředky přicházely okamžitě, pro ty, kteří neměli čas vzít si minimum na začátek nového života. Drtivá většina z nich našla útočiště, rodiny, přátele, a tím myslím domov, ne dům.
Naše dominikánská rodina nás od první minuty kontaktovala, abychom našli způsob, jak být po boku těch, kteří potřebují pomoc. Je to přítomnost, která nezmizela po prvním okamžiku katastrofy, ale pokračuje v hledání způsobů, jak být přítomen a pokračovat v praktikování soucitu, který měl svatý Dominik jako hůl ve svém životě, aby byl po boku těch, kteří to potřebují. Prostřednictvím různých kongregací sester, bratří, Vzdělávací nadace svatého Dominika a laických společenství přichází pomoc, aby mohla být prostřednictvím Caritas rozdělena potřebným.

La Palma je velmi malý ostrov a je snadné setkat se s lidmi, s rodinami, které postihly následky sopky, poznat jejich utrpení v této době, ale také jejich sílu být v první linii pomoci a spolupráce, aby nikomu nic nechybělo, materiální, duchovní ani psychické, těm, kteří jsou nejvíce postiženi, těm, kteří jsou tam, aby pomohli, těm, kteří dávají to, co mají a co jsou, aby nikomu nic nechybělo. Cítili jsme a cítíme hřejivou solidaritu lidí, kteří umí být nablízku a reagovat v nejtěžších chvílích, aniž by přemýšleli o tom, komu pomáhají, a dávají ze sebe všechno, aby učinili krutost sopky snesitelnější. Nemůžeme ji uhasit, ale můžeme se postarat o to, aby její zničení nezpůsobilo tolik škod. Bude těžké se ze sopky vrátit, ale pro Boha není nic nemožné, a to nám pomáhá neztrácet naději, posilovat bratrství a solidaritu a společně hledat východisko z této situace.
Děkujeme za to, že jsme pocítili teplo Rodiny, že jsme zjistili, že tak malé místo, jako je toto, může rozbušit srdce na tolika místech světa a že naděje, že "lepší svět je možný", není ztracena.

Inmaculada Becerra, dominikánská misionářka Svaté rodiny, z La Palmy (Kanárské ostrovy, Španělsko)

Translated from Spanish with Deepl.

 

Katolická sociální nauka

ONLINE KURZ otevřený pro dominikánské sestry z celého světa, v závislosti na dostupnosti míst.

Kurz bude probíhat v angličtině a francouzštině.

Zájemkyně se prosím registrujte u s. Marguerite NGUESSAN prostřednictvím WHATSAPP +250 787 752 927.

Oznámení o kurzu si stáhněte kliknutím sem: English, Français

URBI et orbi : Dominican Preaching to the City and to the World in the time of pandemic

October 12 – 14, 2021
 

or EMAIL: urbietorbi2021@letran.edu.ph

For more information please visit: https://www.op.org/event/urbi-et-orbi/

Given the challenges brought about by the COVID19 pandemic, the
Second INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON DOMINICAN
PREACHING shall be conducted VIRTUALLY, via ZOOM, on October
12-14, 2021, premiered across different international time zones.

USA (GMT-5) 8:00 a.m.

Europe (GMT+2) 3:00 p.m.

Philippines (GMT+8) 9:00 p.m.

The Colloquium is open FOR FREE to the members of the Dominican
Family, lay associates, collaborators and partners in mission and
ministry, world-wide.
The language of the Colloquium shall be English.
 
The Colloquium features keynote addresses and discourses from:
 
 • Brother Gerard Francisco P. Timoner, III, OP, Master of the
  Order;
 • Sister Margaret Mayce, OP, International Coordinator of the
  Dominican Sisters International;
 • Sister Barbara Beaumont, OP, Monastery of Pius XII, Fatima,
  Portugal and Association of Sister Historians of the Order of
  Preachers (SHOP), Fanjeaux, France;
 • Ms. Ann Garrido, PhD, lay professor from the Aquinas Institute
  of Theology, USA.

Passionate Preachers

Anual meeting of the “youngest” sisters of Spain

For the last ten years in Spain, Dominican sisters of apostolic life, around 50 years of age have been called together to share the richness that unites us: Dominican spirituality and charism.
 
As every year, the meeting took place on the last weekend of September (25-26). It was a meeting lived with joy, seriousness and commitment which, for the second year, we had to hold virtually, because of the pandemic and thanks to the possibilities of technology.
 

Twenty-eight sisters participated this year, with the desire to work together on certain reflections, which some of them had previously given us. The work we have done has helped us to discover which are the strengths we have to keep on walking, which are the brakes that prevent us from doing so and which would be the first steps to take.

Dreams, dreams, dreams… intuited as possible answers to the needs of our time, to the needs of the women and men around us, to our own needs as women inserted here; to favour the search for meaning, personal growth and the encounter with the Spirit.
 
We have noted the difficulty, and we have told ourselves that we are ready to take the first step together. That step that will help us to take root in us our identity as free women, guided by grace, called to gestate the light of a new life.
 

Margaret Mayce, general coordinator of the DSIC (Confederation of Dominican Sisters International) was present. Her shared and meditated reflection was important for all of us. On Sunday morning we also had the presence of Pilar del Barrio, Coordinator of the Dominican Sisters of Europe (DSE).
Margaret invited us to contemplate Mary Magdalene on the morning of the resurrection. With her, we were tempted to cling to what no longer exists and also, with her, we felt free to sense the new time that marks the resurrection. Invited to collaborate, to share… called to announce the resurrection to all people.
Margaret Mayce presented to us the path that DSI has been following since its constitution in 1995, based on the desire to support and strengthen collaboration between the 147 women’s congregations of Dominican apostolic life, which bring together 19,407 sisters present in 109 countries. She also conveyed to us that the need to share the Dominican life and spirit, beyond the specifics of each of the congregational charisms, is a search that is present in many other places.

Translated from Spanish with www.DeepL.com/Translator

Lumen Dominican centre - autumn semester

Registration is now open for a number of online modules at Lumen which might be of interest to sisters in the wider Dominican world.  Please click here to download the brochure!

DSIC revisioning process June 19, 2021

Na výročním setkání YSOP, které se konalo v lednu tohoto roku, hovořila koordinátorka DSIC s. Margaret Mayce o procesu mezigenerační revize DSIC. DSIC je často považován za něco, co se týká převorů a generálních představených, ale vizí je aktivně zapojit sestry v nejnižších vrstvách. V tomto světle představila s. Markéta čtyři otázky, nad kterými by se sestry chtěly v radě DSIC zamyslet:

 1. What is your hope / dream for DSIC over the next 5 years? / ¿cuál es su esperanza/sueño para el DSIC en los próximos 5 años? / was ist Ihre Hoffnung / Ihr Traum für DSIC in den nächsten 5 Jahren? / quel est votre espoir / rêve pour le DSIC au cours des 5 prochaines années ?
 2. In order to achieve this, what do we need to do NOW? / para conseguirlo, ¿qué tenemos que hacer AHORA? / um dies zu erreichen, was müssen wir JETZT tun? / afin de réaliser cet objectif, que devons-nous faire MAINTENANT ?
 3. In order to realize our hopes/dreams, what do we need to let go of? / para realizar nuestras esperanzas/sueños, ¿qué tenemos que dejar de hacer? / um unsere Hoffnungen/Träume zu verwirklichen, was müssen wir loslassen? / afin de réaliser nos espoirs/rêves, que devons-nous laisser tomber ?
 4. What are the most essential (non-negotiable) elements of our Dominican Apostolic life as we move into the future? / ¿Cuáles son los elementos más esenciales (no negociables) de nuestra vida apostólica dominicana a medida que avanzamos hacia el futuro? / Was sind die wesentlichsten (nicht verhandelbaren) Elemente unseres dominikanisch-apostolischen Lebens, wenn wir in die Zukunft gehen? / quels sont les éléments les plus essentiels (non négociables) de notre vie apostolique dominicaine à l’avenir ?
 5. How can DSIC be helpful in this process of visioning? / ¿Cómo puede DSIC ser útil en este proceso de visión? / Wie kann DSIC bei diesem Visionsprozess hilfreich sein? / Comment la DSIC peut-elle être utile dans ce processus de vision ?

Ideální struktura procesu revize by se řídila modelem návštěvy - mezigeneračního setkání Alžběty a Marie. To znamená, aby se v každé kontinentální zóně sešla skupina mladších sester a skupina starších sester, které by se zamyslely nad těmito otázkami, shromáždily odpovědi a poté by se zástupci každé skupiny setkali a diskutovali v mezinárodním a mezigeneračním kontextu. První krok tohoto procesu revize v Evropě se uskutečnil v dubnu na setkání stálé formace sester starších 50 let, kde byla část setkání věnována reflexi těchto otázek a shromážděných odpovědí. Druhým krokem bylo setkání konané 19. června pro sestry mladší 50 let, kde byly reflektovány tytéž otázky a shromažďovány odpovědi.

Setkání se zúčastnilo asi 35 sester, mezi nimiž byly i sestry z noviciátu a juniorátu a sestry s věčnými sliby. Setkání probíhala v angličtině a byly zajištěny překlady do francouzštiny, němčiny a španělštiny. Přestože se některé sestry účastnily setkání DSE již dříve, pro mnohé z nich to bylo první setkání s DSIC a DSE. Na programu byla dvě přibližovací zasedání: v dopoledním zasedání se sr. Veronika Raffertyová podala vynikající přehled o počátcích DSIC a vizi zakladatelek. Na její přednášku navázala s. Margaret Mayce, která podrobně představila současný stav DSIC a potřebu zapojení na nejnižší úrovni. V následném zasedání byli účastníci rozděleni do skupin podle jazyka a stupně formace a měli za úkol diskutovat o výše uvedených otázkách. Následovala diskuse v plénu, kde každá skupina shrnula své úvahy. 

Zde je zpětná vazba ze setkání Sr. Carine Michel, Congrégation Romaine de Saint Dominique

Velmi ráda jsem se zúčastnila setkání DSE pro sestry mladší 50 let. Toto setkání s přiblížením mi umožnilo lépe poznat DSI (a DSIC), o kterých jsem předtím slyšela jen málo, a to díky přednáškám s. Margaret a s. Veroniquy. Čas strávený v malé skupině mi umožnil setkat se s mladými sestrami z jiných dominikánských kongregací a naše výměna oživila touhu uspořádat setkání mladých sester dominikánek ve Francii, abychom mohly navázat kontakty stejné generace. Velmi děkuji DSE za umožnění tohoto setkání! (Přeloženo z francouzštiny s www.DeepL.com)

 

OBĚTAVÝ ŽIVOT

Sr. Imelda Fernandezová zemřela 21. dubna 2021 a zde je přehled jejího života, který napsala sr. Cristina Antolin Tomasová, generální představená CSD.

Teprve před třemi týdny jsme se v naší Kongregaci Santo Domingo rozloučili s velkou sestrou: Imeldou Fernández Rodríguez, která se po téměř čtyřech letech nemoci vrátila 20. dubna 2021 do domu Otce.
Rodilá Asturijka s velkou vírou, láskou a důvěrou v "santinu", které vždy svěřovala svůj život i své těžkosti, prožila Imelda většinu let zasvěceného života mimo svou rodnou zemi. Byla to žena hluboké modlitby, měla velkorysé srdce, citlivá k potřebám druhých, radostná, prostá, upřímná, blízká, vstřícná. Její sestry dnes cítí prázdnotu, kterou nám zanechala, ale jsme si jisti, že z nebe na nás stále dohlíží.
Mládí strávila v Kolumbii, a když se vrátila do Španělska, s velkým nasazením se věnovala pedagogické činnosti na různých školách. Po mnoho let byla učitelkou noviců a prošlo jí mnoho generací, kterým vštěpovala pilíře dominikánského života, zejména lásku ke slovu.
Poslední roky se bezvýhradně věnovala kongregaci jako generální představená, a to od roku 2005 do roku 2017. Její láska k poslání kongregace a k mladým ženám ve formaci, její velkorysost a obětavost ji vedly k tomu, že se na konci svého druhého mandátu nabídla, že bude pomáhat v domě noviců v Kamerunu, což se jí podařilo jen na krátkou dobu, protože se kvůli choulostivé nemoci musela vrátit do Španělska.
Poslední období bylo pro ni velkým utrpením, ale na rtech měla stále úsměv. Svou nemoc snášela s velkou vírou, odvahou a nadějí a veškerou svou bolest obětovala pro svou kongregaci, což je oběť lásky, která vždy přináší ovoce.
Dnes děkujeme Bohu za její život, za její obětavost. Víme, že již vstala s Kristem, že odpočívá v pokoji a žije navěky. Zůstane přítomna v naší paměti a v našich srdcích.

Dominican Sisters at the United Nations

 On 26 March 2021, the dominican sisters at the United Nations discussed Sustainable Development Goal 5: Women’s Empowerment and Gender Equality.

Here is the link to the video. The French and Spanish presentations have English subtitles .

communitas conference

 “Communitas” is an interfaculty conference that brings together experts from across the various disciplines of the PUST to present, debate and deepen our understanding of a topic of crucial importance for our day. In 2018-2019, the topic was “The Common Good or the Throw Away Society. Foundational Reflections and Practical Applications”; in 2019-2020, the conference was due to be on law, but had to be cancelled because of the pandemic. In 2020- 2021, Communitas provides the university with the opportunity to focus on “Preaching and the Arts”. For the first time in the history of this conference, it will be open to the participation of friars, sisters and lay Dominicans in Italy, either as main speakers, respondents or participants.

Preaching is a complex activity, but most would agree that communicating the faith is at its heart. For most of history (even if less so now), the complex activity of artists has been considered, at least in part, as a form of communication. It is not surprising, therefore, that the Order of Preachers has a long association with the arts, seen as an integral part of the order’s central charism of preaching.

In the year of the 800th anniversary of the dies natalis of St Dominic . . . . . . in a world that is becoming more visual, narrative and secularized, . . . where a rational presentation of the faith is increasingly rejected, and, . . . where the arts in the West have become largely separated from the sources of religious inspiration which have fed them until well into the 20th century: the interfaculty conference, Communitas 2021, addresses the topic of “Preaching and the Arts”.

More info

Registration to Communitas 2021 Events

Communitas website

Webinar: Changing the narrative, one story at a time

The Dominican Sisters at the United Nations invite you to join their webinar with panelists from 5 continents on 26 March 2021.
We will engage with stories from our panelists who have found their inner strength to act for themselves and others.
 
📍 The event will be available in English, French, Spanish and Arabic.
📍 Find out more about the event on this flyer

Two major UN commissions in FEb and MAR

The Commission for Social Development (Online | 8 – 17 Feb 2021)

UN Commission on the Status of Women (Online | 14 – 26 Mar 2021)

Please download the announcement here.

You can find complete information on the CSW65 on the UN website:  English, Français, Español

Capture1

Report on YSOP 2021

by Sr. Eileen O’Connell OP, Dominican Sisters Cabra

Our sisters in Madrid were to be our hosts for the 2021 YSOP gathering but, as with so much else, COVID-19 intervened. It did not however prevent 40 sisters coming together even while staying apart – by Zoom. The language zones of DSE were represented by sisters of various nationalities and congregations. Our theme was: signs of the times in the distortion of truth. Sr Gemma Morató Sendra OP and Fr Timothy Radcliffe OP offered rich insights.

With Sr Gemma, we considered our current reality. In a post-truth world, emotions and not facts determine what one accepts as truth. Fake news, deliberation distortion of truth to manipulate emotions and beliefs, spreads ever-wider and faster and threatens to undermine  society. Dominicans, with our motto Truth, seem an unlikely fit here. Yet, the concern that moved St Dominic must also drive us to engage fully, asking like him: what will become of this world? How might we do this? Almost counter-intuitively, the shift beyond Bauman’s ‘liquid society’ to ‘gaseous society’ – everything is volatile, transitory, interpersonal links are weak, search for identity is central, fear of insecurity looms large – offers us a space to contribute. We Dominicans, who have given our whole lives to following God, can relate to this ‘gaseous’ world where everything is relative, there are no certainties, the lifelong nature of our commitment is so alien. In the ever-shifting ground of today, we consecrated Dominicans can tell that our life is rooted in something – or in someone: the God of compassion. We can communicate best by showing people our lives. Our communal life can offer a strong witness to God. Many experience loneliness and existential emptiness, exacerbated by society’s focus on individual over community. We can demonstrate the gift of communal life as a remedy to this pain only if we live together well. This calls us to put a new focus on the quality of our communal life. We can be obsessed with, even oppressed by, the busyness of mission and our communal life suffers. If it causes us to weaken or lose the witness of communal life, busyness becomes an unhelpful, unhealthy trap.

Fr Timothy asked what seeking truth means in the fake news context and how we might undertake our mission of truth-telling in a manner that overcomes polarities. Echoing Sr Gemma, he identified relationships and understanding the other as antidotes to fake news and named twin ‘tools’ for uncovering truth: objective study along with conversations that foster friendship. Portrait painters use these to capture and disclose the truth of their subject. Likewise, for Dominicans as truth seekers, we need to combine “intense peering”, the discipline of serious study, with the “exhilaration of conversation”, a deep genuine interest in others. We need Dominican scholars specialised in their field (and enabled and supported to be thus) as much as “charitable” Dominican conversationalists – strong relationship-builders with committed students. Even when seemingly futile, we must reach across divisions and have difficult conversations. Only together can we undertake this act of hope and discover other people’s truth. Jesus uncomfortable engagement with the Samaritan woman becomes real only when his word “penetrates her aggression” to reach her life’s truth.

On Saturday, we met Sr Marie Monnet OP, Justice and Peace Promoter for Europe and the Middle East. Their aims are to inform (with newsletters) and instruct (online programmes). Asking which issues interest us, she encouraged sisters to explore Domuni University and to contact her if willing to teach. We were glad that Sr Margaret Mayce OP, DSIC International Coordinator, was with us. She introduced the 2021 global visioning process – coming together to share hopes and dreams for Dominican life and mission for the next five years and exploring how DSIC can help. She told us again of her commitment to involving young sisters in DSIC and her intention to include them in the 2022 Assembly.

Our thanks especially to Sr Pílar del Barrio OP, DSE Coordinator, and to the DSE Council members for planning and bringing to fruition YSOP21 despite the pandemic. Our thanks too to our translators who ensured language was not a barrier to our communication. It was good to be together. We look forward in hope to YSOP22 and pray that then we can meet safely in person once again.

Sr Eileen O’Connell OP  

Screenshot 2021-01-10 at 10.05.54

Justice & Peace Webminar

A HEART OPEN TO THE WHOLE WORLD

-Experiences of encounter with migrants
         Stephen Cummins (Ireland) and Alessandro Cortessi (Italy)
-Dialogue between cultures
         Claudio Monge (Istanbul)
-Relationship between care of creation and social justice
         Luc-Thomas Somme (Geneve)
-Local and universal dimensions
         Richard Finn (England)
-Openness to neighborhood
         Petro Balog (Ukraine)
 
                  Time: Jan 21, 2021 09:00 AM to 12:00 PM in Rome
 
 
 
 
IMG-20210119-WA0003

Známky doby v překrucování pravdy

The annual meeting for Young Sisters of the Order of Preachers (YSOP) was held on zoom last weekend (8-10 Jan). There were around 29 participants for each zoom session and translations were offered in Spanish, English and French. We had group sessions and social gathering on zoom that enriched the experience of being together.

Sr Gemma Morató, OP a P. Timothy Radcliffe, OP poskytli vynikající vstup pro reflexi na téma setkání. Jejich prezentační texty lze stáhnout kliknutím na následující odkazy:

Fr. Timothy Radcliffe – Difficult conversations (English) (Español)

Sr Gemma Morató – Fake news (English, Español)

Lumen Dominican centre - spring semester

Registration is now open for a number of online modules at Lumen which might be of interest to sisters in the wider Dominican world.  Please click here to download the brochure!

WEBINAR : MONITORING AND ASSESSMENT OF HUMAN RIGHTS

Yao Agbetse, professor of human rights and
independent expert at the United Nations,
hosted a webinar in French and English.
You can click here and listen to the session
around the theme:

“Monitoring and Evaluation of Human
Rights and International Humanitarian Law
in the Context of Conflict: The Case of the
Central African Republic”

O-antiphones

The dominican sisters at Katarinahjemmet Oslo have made short videos of the O-antiphones that can be found on their blogpage.

O-antiphones from Katarinahjemmet

50, 60 a 70 let jubileum

Sestry dominikánky blahoslavené Imeldy oslavily 30. října výročí některých svých sester. Sdílíme jejich radost a blahopřejeme sestře Leonii Dainese, sestře Lině Basso a sestře Matilde Nicoletti, které oslavily padesáté výročí profesního života. Sr. Gabriella De Benetti, Sr. Tarcisia Ceoldo, Sr. Giulia di Raimo a Sr. Camilla Giacometti k jejich šedesátému výročí a Sr Bruna Branca k jejímu sedmdesátému výročí.

Kliknutím sem zobrazíte článek na jejich webové stránce. Zde jsou komentáře sester, které oslavily výročí, přeložené z italštiny.

"Přitažlivost je podobná té, kterou využívá něco krásného, fascinujícího a poutavého." Tak to bylo pro mě. Oslava jubilea znamenala a znamená odevzdat se Lásce s větší intenzitou, protože i po 50 letech zažívám, že je věrný, je jediný, kdo naplňuje můj život důstojně, smysluplně, bezdůvodně, láskou , se vším, co potřebuji, abych si nenechal pro sebe, ale aby jsem ho rozdal dalším bratrům a sestrám. Jak? Se Slovem, s přítomností, se zájmem a péčí, jako to dělá se mnou s darem sebe sama v eucharistii. Mohu se z NÍHO radovat, chválit ho, děkovat mu z celého srdce “. - Sr. Leonia Dainese

"Chvála a čest ti, Pane, za velkou radost z volání a odpověď s vírou, že tě následuji všude ... vždy." Dík! Je to 60 let ... ale připadá mi to jako první den. Pomozte mi být vždy připraveni a věrní, s milostí, která pochází od vás, nekonečná Trojice! “- Sr. Giulia De Raimo

“And on Your Word that I love, believe and hope. I’ll still sing your mercy, I will walk with You, Lord, because You called me and sent me: – Go tell my brothers … Here I am! – Sr. Lina Basso

"S radostí jsem oslavil 60. výročí svého povolání a poděkoval Pánu za milosrdenství použité v těchto letech, kterými bych se mu chtěl líbit." Dostal jsem svíčku jako symbol svého života, aby byla spotřebována před Bohem. K tomuto symbolu jsem přidal svou modlitbu: S pomocí Marie chci, aby můj život byl ano, a to nejen modlitbou, ale i konkrétností mého života “. - Sr. Tarcisia Ceoldo

2_rinnovazione-delle-promesse_0

První sliby

Blahopřejeme sestře Marze a sestře Catharině, které své první profese uskutečnily 16. listopadu 2020. Modleme se za ně a sestry dominikánky v Nizozemsku. Zde je oznámení od koncilu Sestry dominikánské sestry Svaté rodiny Neerbosch, Nizozemsko.

On Monday November 16, 2020 the Congregation of Dominican Sisters of the Holy Family – Neerbosch, celebrated the first profession of two sisters: Sister Marga and Sister Catharina. After a period of orientation they followed a year of noviciate. They studied Dominican life and spirituality and the apostolate of the congregation.

A year in which they could explore whether God was calling them to lead a life as a Dominican Sister. Both Sister Marga and Sister Catharina were confirmed in their choice to take the next step. They requested the Council for permission to take vows. The Council has wholeheartedly agreed to this.

The ceremony took place during the celebration of the Eucharist in our Saint Dominic’s Chapel in Nijmegen.

We trust that we may count on your prayers.

Council of the Congregation Dominican Sisters of the Holy Family Neerbosch, Netherlands

Netherlands_firstvows

Sub-Commission for Liturgical Music

On 7 November 2020, the Master of the Order has appointed a Sub-Commission for Liturgical Music, whose main responsibility is to provide the Dominican Family resources on the variety of music (chants, responsorials, etc.) that is utilized throughout the world.

We congratulate the members of this sub-commision:

 • Sr. Ragnhild Bjelland OP
 • fr. Thomas Möller, OP
 • fr. Łukasz Miśko, OP
 • Sr. Marie Trainar, OP

One of the tasks the sub-commission is engaged in is to get in touch with sisters who have a university level degree in music. If you are one of them or if you know of any sisters, please get in touch!

Dear sisters, 
 
I want to inform you that I’ve been nominated, together with two brothers and a nun, in a Sub-Commision of the Liturgical Commission and I look forward to this task.
We will have our own meetings, but will also have joint meetings with Cliop. This is very interesting and a good opportunity to find ways to cooperate in the liturgical and fraternal common life for all Dominicans and the Dominican family.
The socius for Fraternal life sent us an email the other day to explain why this Sub-Commission was formed and what kind of task it is:
 

The Master has appointed a Sub-Commission for Liturgical Music, whose main responsibility is to provide the Dominican Family resources on the variety of music (chants, responsorials, etc.) that is utilized throughout the world. The principal reason for the appointment  is division labor and ensuring that the Liturgical Commission is able to fulfill its tasks as outlined in the LCO and the ACTA of Bien Hoa. The hope of the Master is that the Sub-Commission can disseminate the traditional and contemporary music that is experienced throughout the world by the Dominican Family. The Curia is often asked if it has resources on traditional and contemporary music, and the answer is simply we do not. We hope to develop a depository of music that can be accessed by the whole Dominican Family.

In this regard, I want your help, both DSI and all the Congregations for the following:
 • Please send me the names and info of sisters who have a degree (university level) in music, we want to create a kind of Catalogue
 • please forward this mail to sisters who may have names 
I’ll come back to you when we know more 
 
Fraternal greetings 
Sr Ragnhild Marie op

Dsic blog - shared reflections

Please check out the blog page on DSIC website where Dominican sisters from all around the world share their experience of navigating the pandemic.

Link to the blog: https://www.dsiop.org/blog/

Informal zoom course - Aquinas on christ

A 9-week zoom course on what Aquinas (and the church) teaches about Jesus Christ starts on October 16, 2020.

If interested, please email:  MercifulLove1@gmail.com

For more information please visit: English Dominican Congregation of St. Catherine of Siena

“In Communion with the Sacred Universe The Story of An Tairseach.” by Sr. Marian O’Sullivan OP

The virtual launch of  “In Communion with the Sacred Universe The Story of An Tairseach.” by Sr. Marian O’Sullivan OP member of the An Tairseach community, took place on October 10, 2020.

For more information please visit: The Dominican Sisters Cabra

První sliby

3. října 2020 složily sestry Marie Magdaléna a Chiara Mary z anglické dominikánské kongregace sv. Kateřiny ze Sieny své první sliby. Děkujeme Bohu za Jeho povolání a nechť ANO sestry Magdalény a sestry Chiary přineslo dobré ovoce pro svatou církev a bylo zdrojem inspirace. Modleme se za ně a za tři nové kandidáty, kteří právě zahájili svůj noviciát.

Více informací: https://www.stonedominicans.org/news/216-novices-new-and-old-and-vows-being-made

Gratulujeme sestře Helen Alfordové

Sr. Helen Alford, prorektorka Angelicum, která působila jako konzultantka Papežské rady pro spravedlnost a mír, byla jmenována do Papežské akademie sociálních věd 4. září 2020. Sr. Helen Alford aktivně spolupracovala s aktivitami DSI a DSE nabízejícími přednášky v týdnech studia a diskuse.

cs_CZČeština