Hlavní body

URBI et orbi : Dominican Preaching to the City and to the World in the time of pandemic

October 12 – 14, 2021
 

or EMAIL: urbietorbi2021@letran.edu.ph

For more information please visit: https://www.op.org/event/urbi-et-orbi/

Given the challenges brought about by the COVID19 pandemic, the
Second INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON DOMINICAN
PREACHING shall be conducted VIRTUALLY, via ZOOM, on October
12-14, 2021, premiered across different international time zones.

USA (GMT-5) 8:00 a.m.

Europe (GMT+2) 3:00 p.m.

Philippines (GMT+8) 9:00 p.m.

The Colloquium is open FOR FREE to the members of the Dominican
Family, lay associates, collaborators and partners in mission and
ministry, world-wide.
The language of the Colloquium shall be English.
 
The Colloquium features keynote addresses and discourses from:
 
 • Brother Gerard Francisco P. Timoner, III, OP, Master of the
  Order;
 • Sister Margaret Mayce, OP, International Coordinator of the
  Dominican Sisters International;
 • Sister Barbara Beaumont, OP, Monastery of Pius XII, Fatima,
  Portugal and Association of Sister Historians of the Order of
  Preachers (SHOP), Fanjeaux, France;
 • Ms. Ann Garrido, PhD, lay professor from the Aquinas Institute
  of Theology, USA.

Passionate Preachers

Anual meeting of the “youngest” sisters of Spain

For the last ten years in Spain, Dominican sisters of apostolic life, around 50 years of age have been called together to share the richness that unites us: Dominican spirituality and charism.
 
As every year, the meeting took place on the last weekend of September (25-26). It was a meeting lived with joy, seriousness and commitment which, for the second year, we had to hold virtually, because of the pandemic and thanks to the possibilities of technology.
 

Twenty-eight sisters participated this year, with the desire to work together on certain reflections, which some of them had previously given us. The work we have done has helped us to discover which are the strengths we have to keep on walking, which are the brakes that prevent us from doing so and which would be the first steps to take.

Dreams, dreams, dreams… intuited as possible answers to the needs of our time, to the needs of the women and men around us, to our own needs as women inserted here; to favour the search for meaning, personal growth and the encounter with the Spirit.
 
We have noted the difficulty, and we have told ourselves that we are ready to take the first step together. That step that will help us to take root in us our identity as free women, guided by grace, called to gestate the light of a new life.
 

Margaret Mayce, general coordinator of the DSIC (Confederation of Dominican Sisters International) was present. Her shared and meditated reflection was important for all of us. On Sunday morning we also had the presence of Pilar del Barrio, Coordinator of the Dominican Sisters of Europe (DSE).
Margaret invited us to contemplate Mary Magdalene on the morning of the resurrection. With her, we were tempted to cling to what no longer exists and also, with her, we felt free to sense the new time that marks the resurrection. Invited to collaborate, to share… called to announce the resurrection to all people.
Margaret Mayce presented to us the path that DSI has been following since its constitution in 1995, based on the desire to support and strengthen collaboration between the 147 women’s congregations of Dominican apostolic life, which bring together 19,407 sisters present in 109 countries. She also conveyed to us that the need to share the Dominican life and spirit, beyond the specifics of each of the congregational charisms, is a search that is present in many other places.

Translated from Spanish with www.DeepL.com/Translator

Lumen Dominican centre - autumn semester

Registration is now open for a number of online modules at Lumen which might be of interest to sisters in the wider Dominican world.  Please click here to download the brochure!

DSIC revisioning process June 19, 2021

Na výročním setkání YSOP, které se konalo v lednu tohoto roku, hovořila koordinátorka DSIC s. Margaret Mayce o procesu mezigenerační revize DSIC. DSIC je často považován za něco, co se týká převorů a generálních představených, ale vizí je aktivně zapojit sestry v nejnižších vrstvách. V tomto světle představila s. Markéta čtyři otázky, nad kterými by se sestry chtěly v radě DSIC zamyslet:

 1. What is your hope / dream for DSIC over the next 5 years? / ¿cuál es su esperanza/sueño para el DSIC en los próximos 5 años? / was ist Ihre Hoffnung / Ihr Traum für DSIC in den nächsten 5 Jahren? / quel est votre espoir / rêve pour le DSIC au cours des 5 prochaines années ?
 2. In order to achieve this, what do we need to do NOW? / para conseguirlo, ¿qué tenemos que hacer AHORA? / um dies zu erreichen, was müssen wir JETZT tun? / afin de réaliser cet objectif, que devons-nous faire MAINTENANT ?
 3. In order to realize our hopes/dreams, what do we need to let go of? / para realizar nuestras esperanzas/sueños, ¿qué tenemos que dejar de hacer? / um unsere Hoffnungen/Träume zu verwirklichen, was müssen wir loslassen? / afin de réaliser nos espoirs/rêves, que devons-nous laisser tomber ?
 4. What are the most essential (non-negotiable) elements of our Dominican Apostolic life as we move into the future? / ¿Cuáles son los elementos más esenciales (no negociables) de nuestra vida apostólica dominicana a medida que avanzamos hacia el futuro? / Was sind die wesentlichsten (nicht verhandelbaren) Elemente unseres dominikanisch-apostolischen Lebens, wenn wir in die Zukunft gehen? / quels sont les éléments les plus essentiels (non négociables) de notre vie apostolique dominicaine à l’avenir ?
 5. How can DSIC be helpful in this process of visioning? / ¿Cómo puede DSIC ser útil en este proceso de visión? / Wie kann DSIC bei diesem Visionsprozess hilfreich sein? / Comment la DSIC peut-elle être utile dans ce processus de vision ?

Ideální struktura procesu revize by se řídila modelem návštěvy - mezigeneračního setkání Alžběty a Marie. To znamená, aby se v každé kontinentální zóně sešla skupina mladších sester a skupina starších sester, které by se zamyslely nad těmito otázkami, shromáždily odpovědi a poté by se zástupci každé skupiny setkali a diskutovali v mezinárodním a mezigeneračním kontextu. První krok tohoto procesu revize v Evropě se uskutečnil v dubnu na setkání stálé formace sester starších 50 let, kde byla část setkání věnována reflexi těchto otázek a shromážděných odpovědí. Druhým krokem bylo setkání konané 19. června pro sestry mladší 50 let, kde byly reflektovány tytéž otázky a shromažďovány odpovědi.

Setkání se zúčastnilo asi 35 sester, mezi nimiž byly i sestry z noviciátu a juniorátu a sestry s věčnými sliby. Setkání probíhala v angličtině a byly zajištěny překlady do francouzštiny, němčiny a španělštiny. Přestože se některé sestry účastnily setkání DSE již dříve, pro mnohé z nich to bylo první setkání s DSIC a DSE. Na programu byla dvě přibližovací zasedání: v dopoledním zasedání se sr. Veronika Raffertyová podala vynikající přehled o počátcích DSIC a vizi zakladatelek. Na její přednášku navázala s. Margaret Mayce, která podrobně představila současný stav DSIC a potřebu zapojení na nejnižší úrovni. V následném zasedání byli účastníci rozděleni do skupin podle jazyka a stupně formace a měli za úkol diskutovat o výše uvedených otázkách. Následovala diskuse v plénu, kde každá skupina shrnula své úvahy. 

Zde je zpětná vazba ze setkání Sr. Carine Michel, Congrégation Romaine de Saint Dominique

Velmi ráda jsem se zúčastnila setkání DSE pro sestry mladší 50 let. Toto setkání s přiblížením mi umožnilo lépe poznat DSI (a DSIC), o kterých jsem předtím slyšela jen málo, a to díky přednáškám s. Margaret a s. Veroniquy. Čas strávený v malé skupině mi umožnil setkat se s mladými sestrami z jiných dominikánských kongregací a naše výměna oživila touhu uspořádat setkání mladých sester dominikánek ve Francii, abychom mohly navázat kontakty stejné generace. Velmi děkuji DSE za umožnění tohoto setkání! (Přeloženo z francouzštiny s www.DeepL.com)

 

OBĚTAVÝ ŽIVOT

Sr. Imelda Fernandezová zemřela 21. dubna 2021 a zde je přehled jejího života, který napsala sr. Cristina Antolin Tomasová, generální představená CSD.

Teprve před třemi týdny jsme se v naší Kongregaci Santo Domingo rozloučili s velkou sestrou: Imeldou Fernández Rodríguez, která se po téměř čtyřech letech nemoci vrátila 20. dubna 2021 do domu Otce.
Rodilá Asturijka s velkou vírou, láskou a důvěrou v "santinu", které vždy svěřovala svůj život i své těžkosti, prožila Imelda většinu let zasvěceného života mimo svou rodnou zemi. Byla to žena hluboké modlitby, měla velkorysé srdce, citlivá k potřebám druhých, radostná, prostá, upřímná, blízká, vstřícná. Její sestry dnes cítí prázdnotu, kterou nám zanechala, ale jsme si jisti, že z nebe na nás stále dohlíží.
Mládí strávila v Kolumbii, a když se vrátila do Španělska, s velkým nasazením se věnovala pedagogické činnosti na různých školách. Po mnoho let byla učitelkou noviců a prošlo jí mnoho generací, kterým vštěpovala pilíře dominikánského života, zejména lásku ke slovu.
Poslední roky se bezvýhradně věnovala kongregaci jako generální představená, a to od roku 2005 do roku 2017. Její láska k poslání kongregace a k mladým ženám ve formaci, její velkorysost a obětavost ji vedly k tomu, že se na konci svého druhého mandátu nabídla, že bude pomáhat v domě noviců v Kamerunu, což se jí podařilo jen na krátkou dobu, protože se kvůli choulostivé nemoci musela vrátit do Španělska.
Poslední období bylo pro ni velkým utrpením, ale na rtech měla stále úsměv. Svou nemoc snášela s velkou vírou, odvahou a nadějí a veškerou svou bolest obětovala pro svou kongregaci, což je oběť lásky, která vždy přináší ovoce.
Dnes děkujeme Bohu za její život, za její obětavost. Víme, že již vstala s Kristem, že odpočívá v pokoji a žije navěky. Zůstane přítomna v naší paměti a v našich srdcích.

Dominican Sisters at the United Nations

 On 26 March 2021, the dominican sisters at the United Nations discussed Sustainable Development Goal 5: Women’s Empowerment and Gender Equality.

Here is the link to the video. The French and Spanish presentations have English subtitles .

communitas conference

 “Communitas” is an interfaculty conference that brings together experts from across the various disciplines of the PUST to present, debate and deepen our understanding of a topic of crucial importance for our day. In 2018-2019, the topic was “The Common Good or the Throw Away Society. Foundational Reflections and Practical Applications”; in 2019-2020, the conference was due to be on law, but had to be cancelled because of the pandemic. In 2020- 2021, Communitas provides the university with the opportunity to focus on “Preaching and the Arts”. For the first time in the history of this conference, it will be open to the participation of friars, sisters and lay Dominicans in Italy, either as main speakers, respondents or participants.

Preaching is a complex activity, but most would agree that communicating the faith is at its heart. For most of history (even if less so now), the complex activity of artists has been considered, at least in part, as a form of communication. It is not surprising, therefore, that the Order of Preachers has a long association with the arts, seen as an integral part of the order’s central charism of preaching.

In the year of the 800th anniversary of the dies natalis of St Dominic . . . . . . in a world that is becoming more visual, narrative and secularized, . . . where a rational presentation of the faith is increasingly rejected, and, . . . where the arts in the West have become largely separated from the sources of religious inspiration which have fed them until well into the 20th century: the interfaculty conference, Communitas 2021, addresses the topic of “Preaching and the Arts”.

More info

Registration to Communitas 2021 Events

Communitas website

Webinar: Changing the narrative, one story at a time

The Dominican Sisters at the United Nations invite you to join their webinar with panelists from 5 continents on 26 March 2021.
We will engage with stories from our panelists who have found their inner strength to act for themselves and others.
 
📍 The event will be available in English, French, Spanish and Arabic.
📍 Find out more about the event on this flyer

Two major UN commissions in FEb and MAR

The Commission for Social Development (Online | 8 – 17 Feb 2021)

UN Commission on the Status of Women (Online | 14 – 26 Mar 2021)

Please download the announcement here.

You can find complete information on the CSW65 on the UN website:  English, Français, Español

Capture1

Report on YSOP 2021

by Sr. Eileen O’Connell OP, Dominican Sisters Cabra

Our sisters in Madrid were to be our hosts for the 2021 YSOP gathering but, as with so much else, COVID-19 intervened. It did not however prevent 40 sisters coming together even while staying apart – by Zoom. The language zones of DSE were represented by sisters of various nationalities and congregations. Our theme was: signs of the times in the distortion of truth. Sr Gemma Morató Sendra OP and Fr Timothy Radcliffe OP offered rich insights.

With Sr Gemma, we considered our current reality. In a post-truth world, emotions and not facts determine what one accepts as truth. Fake news, deliberation distortion of truth to manipulate emotions and beliefs, spreads ever-wider and faster and threatens to undermine  society. Dominicans, with our motto Truth, seem an unlikely fit here. Yet, the concern that moved St Dominic must also drive us to engage fully, asking like him: what will become of this world? How might we do this? Almost counter-intuitively, the shift beyond Bauman’s ‘liquid society’ to ‘gaseous society’ – everything is volatile, transitory, interpersonal links are weak, search for identity is central, fear of insecurity looms large – offers us a space to contribute. We Dominicans, who have given our whole lives to following God, can relate to this ‘gaseous’ world where everything is relative, there are no certainties, the lifelong nature of our commitment is so alien. In the ever-shifting ground of today, we consecrated Dominicans can tell that our life is rooted in something – or in someone: the God of compassion. We can communicate best by showing people our lives. Our communal life can offer a strong witness to God. Many experience loneliness and existential emptiness, exacerbated by society’s focus on individual over community. We can demonstrate the gift of communal life as a remedy to this pain only if we live together well. This calls us to put a new focus on the quality of our communal life. We can be obsessed with, even oppressed by, the busyness of mission and our communal life suffers. If it causes us to weaken or lose the witness of communal life, busyness becomes an unhelpful, unhealthy trap.

Fr Timothy asked what seeking truth means in the fake news context and how we might undertake our mission of truth-telling in a manner that overcomes polarities. Echoing Sr Gemma, he identified relationships and understanding the other as antidotes to fake news and named twin ‘tools’ for uncovering truth: objective study along with conversations that foster friendship. Portrait painters use these to capture and disclose the truth of their subject. Likewise, for Dominicans as truth seekers, we need to combine “intense peering”, the discipline of serious study, with the “exhilaration of conversation”, a deep genuine interest in others. We need Dominican scholars specialised in their field (and enabled and supported to be thus) as much as “charitable” Dominican conversationalists – strong relationship-builders with committed students. Even when seemingly futile, we must reach across divisions and have difficult conversations. Only together can we undertake this act of hope and discover other people’s truth. Jesus uncomfortable engagement with the Samaritan woman becomes real only when his word “penetrates her aggression” to reach her life’s truth.

On Saturday, we met Sr Marie Monnet OP, Justice and Peace Promoter for Europe and the Middle East. Their aims are to inform (with newsletters) and instruct (online programmes). Asking which issues interest us, she encouraged sisters to explore Domuni University and to contact her if willing to teach. We were glad that Sr Margaret Mayce OP, DSIC International Coordinator, was with us. She introduced the 2021 global visioning process – coming together to share hopes and dreams for Dominican life and mission for the next five years and exploring how DSIC can help. She told us again of her commitment to involving young sisters in DSIC and her intention to include them in the 2022 Assembly.

Our thanks especially to Sr Pílar del Barrio OP, DSE Coordinator, and to the DSE Council members for planning and bringing to fruition YSOP21 despite the pandemic. Our thanks too to our translators who ensured language was not a barrier to our communication. It was good to be together. We look forward in hope to YSOP22 and pray that then we can meet safely in person once again.

Sr Eileen O’Connell OP  

Screenshot 2021-01-10 at 10.05.54

Justice & Peace Webminar

A HEART OPEN TO THE WHOLE WORLD

-Experiences of encounter with migrants
         Stephen Cummins (Ireland) and Alessandro Cortessi (Italy)
-Dialogue between cultures
         Claudio Monge (Istanbul)
-Relationship between care of creation and social justice
         Luc-Thomas Somme (Geneve)
-Local and universal dimensions
         Richard Finn (England)
-Openness to neighborhood
         Petro Balog (Ukraine)
 
                  Time: Jan 21, 2021 09:00 AM to 12:00 PM in Rome
 
 
 
 
IMG-20210119-WA0003

Známky doby v překrucování pravdy

The annual meeting for Young Sisters of the Order of Preachers (YSOP) was held on zoom last weekend (8-10 Jan). There were around 29 participants for each zoom session and translations were offered in Spanish, English and French. We had group sessions and social gathering on zoom that enriched the experience of being together.

Sr Gemma Morató, OP a P. Timothy Radcliffe, OP poskytli vynikající vstup pro reflexi na téma setkání. Jejich prezentační texty lze stáhnout kliknutím na následující odkazy:

Fr. Timothy Radcliffe – Difficult conversations (English) (Español)

Sr Gemma Morató – Fake news (English, Español)

Lumen Dominican centre - spring semester

Registration is now open for a number of online modules at Lumen which might be of interest to sisters in the wider Dominican world.  Please click here to download the brochure!

WEBINAR : MONITORING AND ASSESSMENT OF HUMAN RIGHTS

Yao Agbetse, professor of human rights and
independent expert at the United Nations,
hosted a webinar in French and English.
You can click here and listen to the session
around the theme:

“Monitoring and Evaluation of Human
Rights and International Humanitarian Law
in the Context of Conflict: The Case of the
Central African Republic”

O-antiphones

The dominican sisters at Katarinahjemmet Oslo have made short videos of the O-antiphones that can be found on their blogpage.

O-antiphones from Katarinahjemmet

50, 60 a 70 let jubileum

Sestry dominikánky blahoslavené Imeldy oslavily 30. října výročí některých svých sester. Sdílíme jejich radost a blahopřejeme sestře Leonii Dainese, sestře Lině Basso a sestře Matilde Nicoletti, které oslavily padesáté výročí profesního života. Sr. Gabriella De Benetti, Sr. Tarcisia Ceoldo, Sr. Giulia di Raimo a Sr. Camilla Giacometti k jejich šedesátému výročí a Sr Bruna Branca k jejímu sedmdesátému výročí.

Kliknutím sem zobrazíte článek na jejich webové stránce. Zde jsou komentáře sester, které oslavily výročí, přeložené z italštiny.

"Přitažlivost je podobná té, kterou využívá něco krásného, fascinujícího a poutavého." Tak to bylo pro mě. Oslava jubilea znamenala a znamená odevzdat se Lásce s větší intenzitou, protože i po 50 letech zažívám, že je věrný, je jediný, kdo naplňuje můj život důstojně, smysluplně, bezdůvodně, láskou , se vším, co potřebuji, abych si nenechal pro sebe, ale aby jsem ho rozdal dalším bratrům a sestrám. Jak? Se Slovem, s přítomností, se zájmem a péčí, jako to dělá se mnou s darem sebe sama v eucharistii. Mohu se z NÍHO radovat, chválit ho, děkovat mu z celého srdce “. - Sr. Leonia Dainese

"Chvála a čest ti, Pane, za velkou radost z volání a odpověď s vírou, že tě následuji všude ... vždy." Dík! Je to 60 let ... ale připadá mi to jako první den. Pomozte mi být vždy připraveni a věrní, s milostí, která pochází od vás, nekonečná Trojice! “- Sr. Giulia De Raimo

“And on Your Word that I love, believe and hope. I’ll still sing your mercy, I will walk with You, Lord, because You called me and sent me: – Go tell my brothers … Here I am! – Sr. Lina Basso

"S radostí jsem oslavil 60. výročí svého povolání a poděkoval Pánu za milosrdenství použité v těchto letech, kterými bych se mu chtěl líbit." Dostal jsem svíčku jako symbol svého života, aby byla spotřebována před Bohem. K tomuto symbolu jsem přidal svou modlitbu: S pomocí Marie chci, aby můj život byl ano, a to nejen modlitbou, ale i konkrétností mého života “. - Sr. Tarcisia Ceoldo

2_rinnovazione-delle-promesse_0

První sliby

Blahopřejeme sestře Marze a sestře Catharině, které své první profese uskutečnily 16. listopadu 2020. Modleme se za ně a sestry dominikánky v Nizozemsku. Zde je oznámení od koncilu Sestry dominikánské sestry Svaté rodiny Neerbosch, Nizozemsko.

On Monday November 16, 2020 the Congregation of Dominican Sisters of the Holy Family – Neerbosch, celebrated the first profession of two sisters: Sister Marga and Sister Catharina. After a period of orientation they followed a year of noviciate. They studied Dominican life and spirituality and the apostolate of the congregation.

A year in which they could explore whether God was calling them to lead a life as a Dominican Sister. Both Sister Marga and Sister Catharina were confirmed in their choice to take the next step. They requested the Council for permission to take vows. The Council has wholeheartedly agreed to this.

The ceremony took place during the celebration of the Eucharist in our Saint Dominic’s Chapel in Nijmegen.

We trust that we may count on your prayers.

Council of the Congregation Dominican Sisters of the Holy Family Neerbosch, Netherlands

Netherlands_firstvows

Sub-Commission for Liturgical Music

On 7 November 2020, the Master of the Order has appointed a Sub-Commission for Liturgical Music, whose main responsibility is to provide the Dominican Family resources on the variety of music (chants, responsorials, etc.) that is utilized throughout the world.

We congratulate the members of this sub-commision:

 • Sr. Ragnhild Bjelland OP
 • fr. Thomas Möller, OP
 • fr. Łukasz Miśko, OP
 • Sr. Marie Trainar, OP

One of the tasks the sub-commission is engaged in is to get in touch with sisters who have a university level degree in music. If you are one of them or if you know of any sisters, please get in touch!

Dear sisters, 
 
I want to inform you that I’ve been nominated, together with two brothers and a nun, in a Sub-Commision of the Liturgical Commission and I look forward to this task.
We will have our own meetings, but will also have joint meetings with Cliop. This is very interesting and a good opportunity to find ways to cooperate in the liturgical and fraternal common life for all Dominicans and the Dominican family.
The socius for Fraternal life sent us an email the other day to explain why this Sub-Commission was formed and what kind of task it is:
 

The Master has appointed a Sub-Commission for Liturgical Music, whose main responsibility is to provide the Dominican Family resources on the variety of music (chants, responsorials, etc.) that is utilized throughout the world. The principal reason for the appointment  is division labor and ensuring that the Liturgical Commission is able to fulfill its tasks as outlined in the LCO and the ACTA of Bien Hoa. The hope of the Master is that the Sub-Commission can disseminate the traditional and contemporary music that is experienced throughout the world by the Dominican Family. The Curia is often asked if it has resources on traditional and contemporary music, and the answer is simply we do not. We hope to develop a depository of music that can be accessed by the whole Dominican Family.

In this regard, I want your help, both DSI and all the Congregations for the following:
 • Please send me the names and info of sisters who have a degree (university level) in music, we want to create a kind of Catalogue
 • please forward this mail to sisters who may have names 
I’ll come back to you when we know more 
 
Fraternal greetings 
Sr Ragnhild Marie op

Dsic blog - shared reflections

Please check out the blog page on DSIC website where Dominican sisters from all around the world share their experience of navigating the pandemic.

Link to the blog: https://www.dsiop.org/blog/

Informal zoom course - Aquinas on christ

A 9-week zoom course on what Aquinas (and the church) teaches about Jesus Christ starts on October 16, 2020.

If interested, please email:  MercifulLove1@gmail.com

For more information please visit: English Dominican Congregation of St. Catherine of Siena

“In Communion with the Sacred Universe The Story of An Tairseach.” by Sr. Marian O’Sullivan OP

The virtual launch of  “In Communion with the Sacred Universe The Story of An Tairseach.” by Sr. Marian O’Sullivan OP member of the An Tairseach community, took place on October 10, 2020.

For more information please visit: The Dominican Sisters Cabra

První sliby

3. října 2020 složily sestry Marie Magdaléna a Chiara Mary z anglické dominikánské kongregace sv. Kateřiny ze Sieny své první sliby. Děkujeme Bohu za Jeho povolání a nechť ANO sestry Magdalény a sestry Chiary přineslo dobré ovoce pro svatou církev a bylo zdrojem inspirace. Modleme se za ně a za tři nové kandidáty, kteří právě zahájili svůj noviciát.

Více informací: https://www.stonedominicans.org/news/216-novices-new-and-old-and-vows-being-made

Gratulujeme sestře Helen Alfordové

Sr. Helen Alford, prorektorka Angelicum, která působila jako konzultantka Papežské rady pro spravedlnost a mír, byla jmenována do Papežské akademie sociálních věd 4. září 2020. Sr. Helen Alford aktivně spolupracovala s aktivitami DSI a DSE nabízejícími přednášky v týdnech studia a diskuse.

cs_CZČeština